OTP Bank promovează egalitatea de șanse alături de UN Women

OTP Bank promovează egalitatea de șanse alături de UN Women

 

Egalitatea de gen este o componentă integră a culturii organizaționale a OTP Bank. În cadrul organizației banca implementează politici și instrumente care asigură tratamentul non-discriminatoriu și promovează incluziunea femeilor în mediul de afaceri. În prezent banca are indicatori înalți atât la participarea femeilor în forța de muncă – cu 78% din totalul angajaților, cât și reprezentarea lor în poziții de management, cu 56% fiind femei.

Urmărim să fim lideri în promovarea egalității de șanse. În acest sens OTP Bank a fost prima bancă din Moldova ce a semnat Principiile de Abilitarea a Femeilor (WEPs) în mediul de afaceri.  La data de 26 septembrie 2023, ne-am consolidat angajamentul de a promova egalitatea de gen devenind prima bancă din Moldova ce a semnat un memorandum de colaborare cu UN Women în cadrul conferinței ”Bani la Feminin”. Scopul memorandumului este să faciliteze o colaborare strânsă între cele două organizații în următoarele domenii:

- facilitarea accesului egal al femeilor la instrumente financiare sigure;
- asigurarea accesului la educația financiară;
- sporirea capacitaților în domeniile Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor (TIC),  financiar și de management;
- pledoaria pentru principiile egalității de gen și abilitarea femeilor în rândurile angajaților, partenerilor băncii și în forumuri publice.

”Moldova este un exemplu pozitiv de participare a femeilor în mediul de afaceri. Există un val puternic al antreprenorialului feminin în țară, pe care sperăm să îl susținem. Invităm și alte instituții financiare să se alăture acestui parcurs.” a menționat Dl. Bogdan Spuză, Președinte al Comitetului Executiv, OTP Bank

”Ne bucurăm să avem în OTP Bank primul partener bancar în promovarea egalității de gen. Ne leagă o lungă relație de colaborare, și la siguranță semnarea prezentului acord va duce la mai multe schimburi de experiențe și politici în susținerea femeilor din Moldova,” Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women Moldova

În cadrul conferinței ”Bani la Feminin” cele peste 150 de participante, au adresat întrebări despre sprijinul oferit de OTP Bank femeilor antreprenoare. Dl. Petru Delinschi, Vicepreședinte al Comitetului Executiv – Director Comercial Retail Banking, a enumerat câteva măsuri de suport:

”Una din prioritățile noastre este să contribuim la o dezvoltare sustenabilă a afacerilor, asigurând astfel bunăstarea clienților. La fiecare interacțiune aducem nu doar expertiza noastră în domeniul economic ci și grija pentru client și abordarea sensibilă de gen. Înțelegem că pentru majoritatea femeilor este importantă siguranța și accesibilitatea serviciilor financiare. În acest sens încercăm să abilităm publicul prin programe de educație financiară gratuite. Până în prezent peste 5000 de persoane din 32 de raioane ale țării au beneficiat de instruiri condus de experții OTP Bank în cadrul Fundației pentru Educație Financiară ”OK”. Urmărim să continuăm această importantă inițiativă.”

OTP Bank (Moldova), subsidiară a OTP Group, este un furnizor integrat și universal de servicii financiare. Cu o abordare definită prin responsabilitate, angajament și profesionalism, OTP Bank înțelege nevoile clienților și contextul actual al pieței, și este un partener financiar de încredere în furnizarea de servicii financiare.

UN Women colaborează strâns cu alte agenții ONU în Moldova, sub conducerea Coordonatorului Rezident al ONU, pentru a sprijini eforturile Guvernului, Parlamentului, societății civile, mass media și a comunităților de promovare a egalității de gen și abilitare a femeilor. 

Distribuie pe Facebook