Picture

Credit imobiliar PRIMA CASĂ

Până la 950 000 Lei

suma maximă

Avans minim de 5%

din prețul locuinței

Până la 25 de ani

termen de finanțare

Credit imobiliar PRIMA CASĂ

Suma 10000 5000000
Termen 12 Luni 300 Luni

Credit imobiliar PRIMA CASĂ

Acuratețea datelor acestui calculator și aplicabilitatea lui în cazul tău particular nu sunt garantate. Pentru obținerea unor informații exacte și a unui calcul personalizat, vino în orice sucursală a băncii.

Plata lunară

864.19 MDL

Dobânda anuală

6.46 %

Dobânda anuală efectivă

8.83 %

Exemplu de calcul reprezentativ: Pentru un credit imobiliar PRIMA CASA, în sumă de 400 000 lei, cu о rată flotantă a dobânzii de 6.46%, pe un termen de 300 de luni, cu un comision de acordare credit de 1% și comision lunar de garantare din soldul creditului de 0.0208%, DAE constituie 7.04%. Banca atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.

Condițiile programului

Optează pentru un credit imobiliar în cadrul Programului Guvernamental PRIMA CASĂ și poți deveni proprietarul propriei locuințe.

 • Suma maximă finanțată: 950 000 lei
 • Perioada de creditare: până la 25 ani
 • Avans minim de 5% din prețul imobilului1
 • Comision de eliberare: 1%
 • Comision de garantare: 0,0208% anual, calculat din soldul creditului și achitat lunar
 • Rata dobânzii flotantă: 6.46% (Indice de Referință: 3.46% + Marja Băncii: 3%)
 • Compensații de stat în valoare de 50% din costul creditului, pentru angajații instituțiilor publice și private
 • Compensații de stat de la 10% până la 100% din costul creditului, pentru familiile cu mulți copii

1prețul imobilului nu poate fi mai mare de 1 000 000 lei

Avantajele oferite de OTP Bank

 • Ai ZERO comision de analiză a dosarului
 • Poți opta pentru un plan de rambursare flexibil
 • Fără garanții suplimentare: doar imobilul procurat și garanția de stat
 • Obții reducere de până la 20% pentru prima de asigurare a imobilului procurat
 • Obții gratuit un card de debit
 • Ai parte de consultanță profesionistă și asistență pe toată durata creditului
 • Beneficiezi gratuit de serviciile oferite de Centrul Ipotecar

Mai multe detalii

Cum poți aplica pentru credit?

Vino în orice Sucursală sau la Centrul Ipotecar, cu actele necesare și vom iniția procesul.

Criterii de eligibilitate
 • Ești cetățean al Republicii Moldova, cu vârsta de până la 50 de ani și ai viză de reședință în Republica Moldova
 • Ești angajat oficial în Republica Moldova și ai minimum 4 luni de activitate la angajatorul curent
 • Nu ai procurat anterior vreo locuință prin intermediul Programului
Criterii de eligibilitate pentru bunul imobil
 • Se află pe teritoriul Republicii Moldova
 • Valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare nu depășește 1 milion MDL
 • Este finisat, dat în exploatare finală și înregistrat în Registrul bunurilor imobile (Oficiul Cadastral Teritorial – în continuare OCT), până la depunerea cererii de creditare
 • Nu are defecte, vicii materiale sau juridice ascunse
 • Nu este grevat cu ipotecă sau alte drepturi ale terților, nu este supus interdicțiilor aplicate de instanța de judecată, organul de urmărire penală, executorul judecătoresc, administratorul insolvabilității sau alte organe competente
Venituri acceptate
 • Venituri din salarii
 • Alte venituri care au un caracter permanent și pot fi confirmate
Garanții
 • Bunul imobil procurat și garanția acordată de stat.
Documente necesare
 • Buletin de identitate în original al solicitantului și al fidejusorului, soțului/soției, rudei de gradul I - în caz de insuficiență a propriilor venituri
 • Cerere de credit, semnată de solicitantul de credit, soț/soție, fidejusor, după caz
 • Extras de cont bancar și/sau alte documente justificative privind veniturile suplimentare încasate
 • Contractul de muncă (fidejusorului, soțului(iei), rudei de gradul I, după necesitate)
 • Declarația pe venituri pentru ultimul an de gestiune vizată de Inspectoratul Fiscal de Stat (după caz)
 • Alte acte ce ar putea confirma existența și proveniența unor surse de venit suplimentare (pensii, transferuri de peste hotare, venituri provenite din contracte de arendă, dividende sau din alte surse)
 • Certificat eliberat de Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice”, care confirmă faptul că beneficiarul deține în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soțul/ soția – sau soțul/soția beneficiarului deține în proprietate exclusivă o locuință
 • Documente aferente imobilului gajat
 • Alte acte solicitate de bancă, în caz de necesitate
Documente aferente imobilului
 • Raportul de evaluare a imobilului efectuat de către compania de evaluare agreată de Bancă. Acesta va fi perfectat la prezentarea extrasului OTC
 • Certificatului OCT privind valoarea bunului imobil
 • Documente care confirmă dreptul de proprietate asupra imobilul indicate în extrasul OCT
 • Alte documente la cererea băncii.