Picture

Cariera la OTP Bank

Află mai multe despre posturile vacante la OTP Bank. Abia așteptăm să te cunoaștem!

Posturi vacante

Suntem o echipă tânără și dinamică, profesionistă, orientată spre client și rezultat.
Ne propunem să-ți oferim provocări profesionale, un mediu de lucru prietenos, oportunități de dezvoltare și facilități pentru a duce un mod de viață sănătos.


Pentru cel mai bun candidat, venim să oferim beneficii extra-salariale:

 • Experienţa unui grup internaţional;
 • Un portal Intranet cu informaţii de specialitate şi un catalog bogat de cursuri pentru dezvoltare;
 • Achizionarea produselor Băncii în condiţii preferenţiale;
 • Asigurare medicala suplimentară;
 • Tichete de masă;
 • Avantaje financiare sub formă de prime de sărbători, bonusuri colective şi individuale.


Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank!

Te invităm să aplici CV-ul la recrutare@otpbank.md 

(Vom aprecia să specifici funcţia pentru care candidezi)

Dacă nu ai identificat o funcție vacantă pentru domeniul tău de pregătire profesională, expediază CV şi, în funcție de disponibilitățile pentru funcțiile necesare în noile proiecte, te contactăm noi.
Ne va face plăcere să te cunoaștem și să facem echipă comună!

Joburi Business

Manager relații clienți, Direcția Clienți Corporativi Locali, Departamentul Large Corporate

Ce ai de făcut:

 • Atragerea clienţilor noi din categoria Large Corporate, precum şi menţinerea clienţilor corporativi existenţi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
 • Contribuție personală la stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii corporativi; comunicarea și corespondenţa de afaceri cu clienţii corporativi ai Băncii;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii corporativi în atenția organelor de decizie; monitorizarea derulării a relaţiei contractuale cu clienţii;
 • Participarea în cadrul proiectelor de dezvoltare ale Băncii.

Vom aprecia să ai:

 • Experienţă de muncă în sistemul bancar minim 3 ani;
 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office, Excel, PowerPoint;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse și engleze.

Manager relații clienți SME, Departamentul Întreprinderi Mici și Mijlocii

Ce ai de făcut:

 • Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii IMM cu abordare non retail; corespondenţa cu clienţii Băncii;
 • Atragerea clienţilor în Bancă, precum şi menţinerea clienţilor existenţi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii IMM cu abordare Non Retail către organele de decizie;
 • Responsabil de realizarea obiectivelor individuale stabilite și de calitatea portofoliului de credit din gestiune;
 • Aprecierea nivelului de risc şi a gradului de rentabilitate a serviciului oferit;
 • Perfectează rapoarte de activitate: echiparea clienţilor, vizite la prospecti, urmărirea atragerii la bancă.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare economice / financiar-bancare;
 • Experienţa în deservirea/comunicarea cu clienţii minim 2 an în sistemul bancar;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • Cunoaşterea limbilor – română, rusă (engleza va constitui un avantaj);
 • Cunoştinţe avansate în sistemele și aplicațiile informatice (Word, Excel, Power Point).

 

 

Manager produs, Direcția Emitere și Relații Sisteme de Plăți, Departamentul Carduri

Ce ai de făcut:

 • Gestiunea segmentului de activitate a produselor de carduri bancare și relațiile cu sisteme de plăți internaționale (IPS), subdiviziunile interne la băncii inclusiv la nivel de grup;
 • Elaborarea și dezvoltarea ofertelor aferente produselor de carduri bancare raportate la necesităţile clienţilor, resursele băncii şi oportunităţile de pe piaţă într-un mod superior competitorilor băncii;
 • Gestionarea produselor de card prin prisma funcționalităților tehnice ale aplicațiilor aferente;
 • Analiza pieței și a principalilor competitori, în contextul acţiunilor de marketing şi a campaniilor promoţionale planificate spre lansare pentru produsele de card;
 • Elaborarea şi implementarea măsurilor de majorare a gradului de echipare cu produse de card, precum şi de creştere a fidelităţii clientului faţă de produsele Băncii;
 • Revizuirea periodică și analiza posibilității de revizuire a politicii tarifare aferente produselor de card;
 • Analiza fluxului intern aferent produselor de card prin prisma respectării prevederilor actelor normative interne și legislației în vigoare, precum și oferirea soluțiilor de îmbunătățire.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul economic;
 • Experiență în domeniul elaborării produselor bancare, în special ce ține de domeniul cardurilor;
 • Cunoștințe aprofundate la setarea tehnică a produselor, elaborare și aprobare tarifelor,
 • Experiență de elaborare a actelor normative interne;
 • Abilități eficiente de comunicare;
 • Gândire analitică și orientare spre client;
 • Orientare spre rezultat;
 • Flexibilitate.

 

 

Specialist emitere carduri, Direcția Emitere și Relații Sisteme de Plăți, Departamentul Carduri

Ce ai de făcut:

 

 • Asigură soluționarea cererilor/avizelor CardForm;
 • Procesarea fișierelor de gestiune convenții (FI, F2);
 • Distribuirea cardurilor și a PIN-codurilor;
 • Asigură monitorizarea și gestiunea cardurilor neremise și transmise de către sucursale, predarea, cat și monitorizarea pentru distrugere;
 • Acordă suport pentru toate sucursalele: preluarea apelurilor telefonice, gestionarea corespondenței cu colegii din rețea MBOTP, solicitare și transmitere informaţiilor, analiza și întocmirea fișelor de asistență;
 • Verificarea, aprobarea și deschiderea, modificarea limitelor la cardurile de credit și Overdraft din Ocre și Focus, înregistrarea și actualizarea garanțiilor și garanților;
 • Monitorizarea și gestiunea cardurilor transmise peste hotare, înregistrarea lor în EMASTER;
 • Pregătirea datelor pentru executarea controlului permanent, participarea în elaborarea planului de acțiuni corective aferent anomaliilor depistate, gestiunea procesului de corectare a anomaliilor;
 • Participarea în evaluarea furnizorilor externe, pregătirea/actualizarea dosarelor KYC;
 • Elaborarea proiectelor cerințelor tehnice şi a documentaţiei normative interne ce ţine de domeniul carduri
 • Raportarea și analiza riscurilor operaţionale.

Vom aprecia să ai:

 • Experiență în domeniul emiterii cardurilor bancare;
 • Cunoștințe în domeniul setării tehnice a produselor;
 • Acordarea suportului subdiviziunilor și sucursalelor băncii în domeniul emiterii/reemiterii cardurilor, setarea corectă a produselor, executarea corectă a proceselor tehnologice, consultării clienților, soluționarea deficiențelor tehnice;
 • Orientare spre rezultat;
 • Orientare spre client;
 • Cooperare.

 

Dealer Operațiuni Monetare, Secția Operațiuni Monetare

Misiune post: Efectuarea operațiunilor pe piața interbancară internă și externă. Efectuarea operațiunilor pe piața valorilor mobiliare. Raportarea externă către BNM, CNPF și internă către conducerea și subdiviziunile Băncii.

Ce ai de făcut:

 • Atragerea și plasarea resurselor pe piața interbancară locală și externă;
 • Efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare de stat și corporative;
 • Raportarea către Banca Naţională a Moldovei privind operațiunile efectuate pe piața interbancară și piața valorilor mobiliare de stat;
 • Raportarea către Comisia Națională a Pieței Financiare privind activitatea băncii pe piața valorilor mobiliare corporative;
 • În comunicarea cu clienții băncii să utilizeze exclusiv canale de comunicare permise de DNI în vigoare
 • Raportarea internă către conducerea și subdiviziunile Băncii privind operațiunile efectuate;
 • Elaborarea procedurilor interne ale secției, ce țin de efectuarea operațiunilor pe piața interbancară și piața valorilor mobiliare;
 • Contribuirea la pregătirea rapoartelor și realizarea proiectelor în domeniul operațiunilor FOREX;
 • La indicația șefului subdiviziunii va exercita în aceasi unitate unele atribuții de muncă ale unui salariat temporar absent.


Vom aprecia să ai:

 • Studii economice superioare;
 • Experienţa în domeniul bancar min. 2 ani;
 • Cunoaşterea Platformei Unice de Tranzacționare și terminalului Bloomberg, Platformei DCU va fi un avantaj;
 • Cunoașterea Regulamentelor și Instrucțiunilor BNM și Ministerului Finanțelor al Moldovei privind activitatea pe piața interbancară și pe piața valorilor mobiliare de stat;
 • Cunoașterea Regulamentelor și Instrucțiunilor CNPF privind activitatea pe piața valorilor mobiliare corporative (deținerea Certificatului de calificare a specialistului în domeniul valorilor mobiliare va fi un avantaj);
 • Posedarea liberă a limbilor română, rusă şi engleză;
 • Cunoştinţe ale MS Office la nivelul utilizatorului avansat.

[button url='/send-cv' text='Aplică'

Consilier Vânzări la Distanță, Centrul de Contact Multimedia

Ce ai de făcut:

⦁ Vânzarea produselor și serviciilor Băncii destinate persoanelor fizice, prin intermediul parteneriatelor stabilite de către Bancă (POS lending);
⦁ Vânzarea produselor și serviciilor Băncii prin intermediul canalelor alternative de distribuție (telefonie, fax, email, sms , IVR, etc);
⦁ Procesează solicitările privind creditele de consum parvenite prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, destinate persoanelor fizice;
⦁ Realizarea actiunilor de Suport pentru clienţii Băncii deţinători de carduri bancare;
⦁ Realizarea actiunilor de Suport pentru clientii Bancii utilizatori ai serviciilor/produselor de deservire la distanță ale Băncii;
⦁ Consilierea clienţilor existenţi şi potenţiali cu informaţie generală privind produsele bancare (tipuri, dobânzi, comisioane, documente necesare etc.);
⦁ Cunoașterea, aplicarea și respectarea DNI ale Băncii;
⦁ Organizare și orientare spre eficiență a activităților gestionate în cadrul Secției Vânzări la Distanță;
⦁ Participarea în proiecte de dezvoltare ale Băncii.

 

Vom aprecia să ai:

⦁ Studii superioare cu profil economic;
⦁ Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
⦁ Vorbirea fluentă a limbii române și rusă; engleza nivel mediu/avansat de comunicare;
⦁ Abilităţi de operare PC, pachete/aplicații software și baze de date interne (nivel avansat);
⦁ Experiența în domeniul vânzărilor produselor bancare constituie un avantaj.

 

Consilier Suport Clienți (call-center), Centrul de Contact Multimedia

Ce ai de făcut:

 • Receptionarea si tratarea (pina la solutionarea definitiva) a solicitarilor primite de la clientii existenti si/sau potentiali ai Bancii prin intermediul canalelor alternative de deservire (telefonie, email, sms, IVR, eMobias.md etc.);
 • Realizarea actiunilor de Suport pentru clienţii Băncii deţinători de carduri bancare;
 • Realizarea actiunilor de Suport pentru clientii Bancii utilizatori ai serviciilor/produselor de deservire la distanță ale Băncii;
 • Consilierea clienţilor existenţi şi potenţiali cu informaţie generală privind produsele bancare (tipuri, dobânzi, comisioane, documente necesare etc.);
 • Participă la vînzarea indirectă de produse bancare prin stabilirea de intîlniri de vînzare pentru clienţii existenţi şi potenţiali, interesaţi de produsele bancare, la Sucursala sau redirectionare la Secția Vânzări la Distanță;
 • Apelarea clientilor in cadrul campaniilor de telemarketing si/sau a sondajelor de calitate.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Vorbirea fluentă a limbii române și rusă; engleza nivel mediu de comunicare;
 • Abilităţi excelente de operare PC.

 

Particularităţile postului:

 • Munca în ture de zi/ noapte/ weekend/ sarbatori, turele de sărbători se achită conform tarifului special.

 

Agent Vânzări | Chișinău, Bălți, Soroca, Cahul

Misiune post: Participarea în elaborarea, promovarea, animarea și monitorizarea acțiunilor comerciale îndreptate spre creșterea vânzărilor prin canalele alternative (POS, Bank at Work, Agenți de vânzare, etc.) și atingerea obiectivelor comerciale stabilite.

Pentru cel mai bun candidat, venim să oferim beneficii extra-salariale:

 •  Experienţa unui grup internaţional;
 •  Un portal Intranet cu informaţii de specialitate şi un catalog bogat de cursuri pentru dezvoltare.


Responsabilităţi de bază:

 • Identificarea clienților potențiali și a oportunităților de vânzare în afara sediilor Băncii;
 • Promovarea serviciilor și produselor băncii într-o manieră profesională, în conformitatea cu reglementările în vigoare;
 • Atragerea clienților și inițierea procesului de încheiere a relațiilor de afaceri noi;
 • Identificarea necesităților clienților și propunerea soluțiilor financiare optime, prin adaptarea comercializării produselor la condițiile pieței;
 • Participarea la acțiuni de animare comercială ale băncii: întâlniri cu clienții, prezentări, expoziții, evenimente, etc.;
 • Oferirea de asistență clienților în procesul de vânzare;
 • Administrarea și asigurarea respectării tuturor obiectivelor de vânzare;
 • Monitorizarea tuturor solicitărilor clienților și asigurarea procesării/rezolvării acestora;
 • Menținerea cunoștințelor despre toate produsele și serviciile de pe piață, pentru a cunoaște toate avantajele și dezavantajele pentru diverse produse/servicii;
 • Gestionarea eficientă și corectă a diverselor documente pentru toate sursele de vânzare;
 • Respectarea tuturor măsurilor legate de securitate și confidențialitatea datelor clienților.


Cerinţe faţă de candidaţi:

 • Experiență în domeniul domeniul vânzărilor;
 • Program de muncă flexibil;
 • Cu spirit de inițiativă, proactivitate, creativitate și implicare;
 • Cu spirit de responsabilitate, organizare și orientare spre eficiență.

Operator Ghişeu Universal

Ce ai de făcut:

 • Efectuarea operaţiunilor de casă în numerar și prin virament pentru clienţii băncii;
 • Promovarea şi vânzarea produselor şi serviciilor băncii.


Vom aprecia sa ai:

 • Studii superioare sau medii de specialitate în domeniul economic/financiar;
 • Experienţă în relaţia cu clienţii, gestiunea numerarului, (într-o funcţie similară va fi un avantaj);
 • Cunoştinţe de utilizator în aplicare MS Office;
 • Abilităţi de comunicare şi  orientare spre client;
 • Atenţie la detalii.

 

Consilier creditare persoane juridice

Ce ai de făcut:

 • Analiza pieţii, identificarea şi atragerea clienţilor potenţiali;
 • Monitorizarea permanentă a portofoliului de clienţi, aplicând criteriile de segmentare;
 • Analiza gradului de încadrare a clientului în criteriile de eligibilitate pentru produsele bancare;
 • Vânzarea produselor şi serviciilor bancare.

Vom aprecia să ai:

 • Experienţă în domeniul bancar sau în domenii conexe;
 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office;
 • Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj

Joburi Suport

Șef de departament-Contabil, Șef Departamentul Contabilitate

Ce ai de făcut:

 • Elaborarea si supervizarea Politicii de contabilitate;
 • Validarea si parametrizarea produselor noi ce tin de contabilitate;
 • Asigură controlul asupra înregistrării în conturile contabile a tuturor operaţiunilor economice şi financiare efectuate în total pe Bancă;
 • Validarea rapoartelor financiare, fiscale şi statistice în termenele stabilite;
 • Asigură prezentarea informaţiei operative conducerii băncii şi altor utilizatori;
 • Asigură controlul permanent asupra evidenţei şi existenţei patrimoniului băncii;
 • Gestionarea planului de conturi;
 • Monitorizarea lunară a conturilor sensibile;
 • Analiza zilnică a bilanţului contabil;
 • Participarea la controale efectuate de către BNM, Auditului extern, şi organele fiscale;
 • Analiza veniturilor şi cheltuielilor pe bancă în dinamică conform rapoartelor contabile;
 • Asigura analiza trimestriala a actelor de verificare cu Inspectoratul Fiscal de Stat a tuturor impozitelor;
 • Participă la instruiriea şi consultarea colaboratorilor băncii, cu prioritate în domeniul contabilităţii;
 • Asigura intocmirea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.


Vom aprecia să ai:

 • Experiență de muncă în domeniul financiar-bancar 5 ani;
 • Experiență pe o poziție similară va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea legislației în vigoare în domeniul financiar-bancar și evidenței contabile;
 • Cunoașterea limbii romane, ruse și engleze;
 • Cunoașterea Microsoft Office la nivel avansat;
 • Studii economice /financiar bancare superioare;
 • Orientare spre rezultat;
 • Orientare spre client;
 • Cooperare.

 

Manager Produse Digitale

Ce ai de făcut:

 • Gestionarea produselor / serviciilor digitale din gama retail prin prisma funcționalităților tehnice, precum și a performanței indicatorilor financiari;
 • Elaborarea și dezvoltarea ofertei aferente produselor și serviciilor digitale raportate la necesităţile clienţilor, resursele băncii şi oportunităţile de pe piaţă într-un mod superior competitorilor băncii;
 • Analiza pieței și a principalilor competitori, în contextul acțiunilor de marketing şi a campaniilor promoționale planificate spre lansare pentru produsele digitale din segmentul retail;
 • Elaborarea și implementarea măsurilor de majorare a gradului de utilizare a produsului / serviciului digital deținut de clientul persoană fizică, precum și de creștere a fidelității clientului față de produsele Băncii;
 • Revizuirea periodică și analiza posibilității de revizuire a prețurilor aferente produselor și serviciilor digitale;
 • Elaborarea fluxurilor de vânzare a produselor bancare prin serviciile de deservire la distanță.


Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar/ economic;
 • Experienţa  de muncă în sistemul bancar;
 • Experiență în domeniul serviciilor digitale;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul produselor bancare destinate persoanelor fizice.


Digital Marketing Manager, Marketing

Ce ai de făcut?

 • Vei elabora strategii eficiente de marketing digital;
 • Vei planificarea, implementa și optimiza campanii de marketing digital în corelație cu obiectivele de afaceri;
 • Vei monitoriza constant indicatorii de performanță și vei evalua rezultatele în raport cu obiectivele planificate;
 • Vei dezvolta noi metode de îmbunătățire a rezultatelor SEO și SEM,
 • Vei administra site-ului web corporativ al băncii: structură, conținut, optimizare SEO, UI/UX etc;
 • Vei colabora cu agențiile de creație și alți furnizori de servicii pentru creare de conținut și plasare media;
 • Vei monitoriza tendințele în domeniu și competiția pentru a identifica oportunități de dezvoltare.

Vom aprecia să ai:

 • Experiență demonstrată în Marketing Digital/Social Media Marketing (cunoașterea avansată a tehnologiilor și instrumentelor specifice: SEO/SEM, Google Analytics, Google Adwords, Social Media, email marketing etc.).
 • Cursurile absolvite în domeniul Marketing Digital/Social Media Marketing vor reprezenta un avantaj;
 • Conectat la noutățile din domeniu (tendințe, tehnologii etc.);
 • Experiență în administrarea paginilor web, creare de conținut, publicitate contextuală, analiza performanțelor și cea comportamentală;
 • Responsabilitate și orientare spre rezultat
 • Creativitate și abilități de prezentare;
 • Abilități analitice și de previziune;
 • Competențe excelente de relaționare și comunicare;
 • Cunoștințe avansate de limbă română, rusă și engleză;
 • Abilități de lucru în MS Office. Cunoașterea Adobe Illustrator și Figma vor reprezenta un avantaj.


Manager Campanii, Marketing

Ce ai de făcut:

 • Vei lansa și monitoriza campanii de marketing pentru produsele și serviciile băncii;
 • Vei planifica și urmări KPI-urile de marketing pentru atingerea obiectivelor pe termen lung;
 • Vei identifica modalitățile de optimizare a campaniilor, pentru a eficientiza comunicarea cu publicul țintă;
 • Vei lansa inițiative de optimizare a eforturilor și costurilor de marketing;
 • Vei participa la elaborarea planurilor, bugetului și strategiei de marketing;
 • Vei scrie articole pentru presă, descrieri de produse, texte pentru site etc. și vei contribui la dezvoltarea și implementarea planurilor de comunicare comercială.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în ştiinţele comunicării, marketing sau domenii aferente;
 • Experienţă de muncă în domeniul marketing de cel puțin 2 ani;
 • Pasiune pentru marketing, comunicare și noutățile din domeniu (tendințe, tehnologii etc.);
 • Abilităţi excelente de comunicare verbală şi scrisă, de relaționare și comunicare;
 • Un spirit creativ, proactiv și perseverent în soluționarea sarcinilor complexe;
 • Abilități analitice, de planificare, organizare și orientare spre rezultat;
 • Un discurs fluent în româna și rusă. Cunoașterea limbii engleze la un nivel avansat va constitui un avantaj.


Coordonator Proiecte-Suport

Ce ai de făcut:

 • Acordarea suportului privind identificarea şi formalizarea cazurilor de erori sau incidente funcţionale al core-bankingului, precum și ale altor aplicații/sisteme bancare din gestiune;
 • Gestiunea planificărilor/lucrărilor privind elaborarea, organizarea şi derularea de testare funcţională şi omologare bancară aferente aplicaţiilor bancare;
 • Acordarea suportului privind versiunile de livrare în teste şi producţie aferente mentenanţei evolutive şi corective core-banking;
 • Monitorizarea asigurării unor termeni rezonabili de corecţie (prin dezvoltare, testare funcţională şi omologare bancară) a incidentelor funcţionale aferente core-bankingului.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic sau în domeniu IT; 
 • Experiența de activitate în sistemul financiar-bancar constituie un avantaj; 
 • Experiența în gestiunea proiectelor va fi un avantaj; 
 • Cunoștințe medii/avansate ale limbii engleze;
 • Cunoștințe temeinice profil tehnic;
 • Gândire inovativă, capacitate de analiză şi sinteză, judecată rapidă;
 • Rezistenţă la sarcini repetitive şi situaţii de stres;
 • Flexibilitate şi autodezvoltare.


Analist, Departamentul Managementul Sistemelor Informaționale

Ce ai de făcut?

 • Extragerea si prelucrarea ulterioara a datelor, analiza informației obținute, perfectarea rapoartelor zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale si anuale, conform necesitaților subdiviziunilor băncii;
 • Asigurarea elaborării și prezentarea rapoartelor periodice privind performanțele înregistrate de către Bancă, unificând metodele și definițiile aplicate pentru indicatorii comerciali, financiari și de risc;
 • Procesarea informațiilor importante prin aplicarea tehnicilor de data mining, pentru obținerea de informații utile în activitatea Băncii;
 • Participarea la procesul de calcul și analiză a realizării, de către subdiviziunile Băncii, a indicatorilor de performanță stabiliți (KPI);
 • Participarea activă în proiectele Băncii care privesc aspecte cu impact în raportări;
 • Asigurarea suportului, prin furnizarea de date primare, în pregătirea Campaniilor de Marketing precum și evaluarea ulterioară a rezultatelor generate în cadrul acestora.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experiență minimă de activitate bancară 1 an, preferabil în domeniul analitic;
 • Experiență în întocmirea diverselor tipuri de rapoarte;
 • Cunoașterea limbii engleze – nivel începător;
 • MS Office la nivel mediu/avansat, în special MS Excel. Cunoștințe de VBA constituie un avantaj;
 • Cunoștințe de baze de date (MS SQL, Oracle) constituie un avantaj;
 • Cunoștințe de Data Mining și Power BI constituie un avantaj;
 • Studii superioare cu profil economic și/sau tehnic.


Analist contabil, Departamentul Contabilitate

Ce ai de făcut?

 • Monitorizarea tranzacţiilor FOREX cu clienţii băncii;
 • Generarea şi transmiterea confirmărilor clienţilor;
 • Contabilizarea operațiunilor cu hîrtiile de valoare ale clienților în numele băncii;
 • Verificarea/autorizarea contractelor de împrumut cu scopul de recreditare;
 • Alte sarcini la cererea superiorilor în domeniul subdiviziunii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul contabilităţii;
 • Experienţa de activitate în sistemul financiar – bancar va constitui un avantaj;
 • Responsabilitate;
 • Atenţie la detalii;
 • Abilităti de învăţare.

 

 

Joburi Control

Analist Modelare Risc de Credit

Ce ai de făcut:

• Prelucrarea statistică a datelor istorice;
• Dezvoltarea diverselor modele predictive (comportamentale, colectare, cross-sell);
• Stabilirea cerințelor pentru implementarea (modificarea) modelelor în sistemul decizional automatizat;
• Monitorizarea continuă a performanței modelelor implementate, introducerea ajustărilor la necesitate;
• Efectuare diverselor studii statistice/analitice ad-hoc privind dependențele, tendințele, abaterile şi corelațiile aferente portofoliului de credite;
• Investigarea noilor surse de date care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți puterea predictivă a modelelor.


Vom aprecia să ai:

• 2+ ani în modelarea şi dezvoltarea sistemelor de scoring sau în domeniul statisticii și analizei datelor;
• Cunoașterea tehnicilor utilizate în analiza statistică-matematică şi a teoriei probabilității;
• Experiență solidă în analiza statistică, extragerea datelor și modelare;
• Posesia de MS Excel și cel puțin un pachet software de analiză avansată (SAS este de preferat) la nivel profesional;
• Cunoașterea elementelor de bază SQL (capacitatea de a solicita date dintr-o bază de date existentă) va fi un avantaj;
• Cunoaşterea limbii engleze este obligatorie;
• Cunoașterea proceselor aferente domeniului creditar va fi un avantaj.


Auditor, Departamentul Audit

Ce ai de făcut:

• Participă la misiunile de audit ale activităţilor organizaţionale şi funcţionale ale Băncii;
• Evaluarea adecvării şi eficacităţii controlului intern în aceste activităţi;
• Obţine, analizază şi evaluează informaţii pentru a expune concluzii informate şi obiective asupra eficienţei şi adecvării sistemului de control intern, eficacităţii performanţelor ale activităţilor verificate;
• Raportarea observaţiilor şi propunerea recomandărilor pentru corecţia condiţiilor nesatisfăcătoare; îmbunătăţirea operaţiunilor şi reducerea cheltuielilor;
• Efectuează controlul asupra îndeplinirii hotărîrilor luate şi a recomandărilor privind lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor, depistate in cadrul controalelor de audit extern şi intern, inclusiv controalele realizate de către BNM şi alte instituţii;
• Participă la elaborarea programelor de control şi formarea dosarelor misiunilor de audit.
 
Vom aprecia să ai:

• Studii superioare în domeniul financiar/economic;
• Cunoaşterea actelor normative, a regulamentelor, procedurilor şi instrucţiunilor emise de Banca Naţională a Moldovei si legilor ce ţin de activitatea instituţiilor financiare;
• Cunoaşterea sistemelor de control intern în cadrul instituţiilor financiare;
• Experienţă de muncă în sistemul bancar sau companii de consultanţă de cel puţin 1 an;
• Experienţă în efectuarea auditului şi analizei financiare în cadul băncilor/şi sau instituţiilor financiare;
• Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Access);
• Cunoaşterea obligatorie la nivel avansat a limbilor: română, rusă, engleză.

Ofițer BCP, Departamentul Risc Operațional, Divizia Risc Management

Ce ai de făcut:

• Realizarea obiectivelor stabilite în cadrul procesului de gestiune a situațiilor de criză și asigurare a continuității afacerii;
• Asigură realizarea exercițiilor aferente asigurării continuității activităților băncii;
• Instruirea angajaților băncii în domeniul de continuitate a afacerii;
• Asigurarea realizării raportărilor periodice;

Vom aprecia să ai:

• Studii superioare cu profil IT/ telecomunicații;
• Cunoaşterea legislaţiei bancare în vigoare, constituie avantaj;
• Experiență de activitate pe specialitate minim 2 ani, în sistemul financiar-bancar va constitui un avantaj;
• Abilități de analiză și cunoștințe generale cu privire la gestiunea riscului operațional și control intern;
• Cunoştinţe avansate de limbă engleză.


Joburi IT

Administrator de rețea, Secția Rețea și Echipamente

Ce ai de făcut:

 • Configurare, testare și suportul IP Telefoniei și a serviciilor aferente;
 • Configurare, testare și suportul echipamentelor LAN/WAN și a serviciilor aferente;
 • Mentenanța și suportului rețelei LAN/WAN a companiei;
 • ldentificarea, diagnosticarea și rezolvarea problemelor de rețea;
 • Contribuirea la instalarea sistemelor internet, email și a altor servere de aplicații Tn producție;
 • Suportul/reînnoirea sistemelor de operare, instalarea de echipamente noi, crearea modificărilor de configurație de zi cu zi.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul Tehnologiilor informaționale;
 • Experiență de muncă minimă de 3 ani
 • Cunoașterea tehnologiilor moderne și a noilor tehnologii apărute de comunicație;
 • Cunoașterea sistemelor de operare;
 • Cunoașterea: network switching, network routing, dynamic routing, TCP/IP OSI Model, VLAN Trunking;
 • Cunoașterea a rețelelor de tip WAN, LAN, MAN;
 • Cunoașterea tehnicilor de securitate informațională;
 • Cunoașterea limbilor romana, engleza, rusa.


Administrator bază de date, Secția Centrul de Exploatare

Ce ai de făcut:

 • Instalarea Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date, crearea bazei de date;
 • Definirea utilizatorilor şi nivelelor de acces la baza de date;
 • Stabilirea strategiei de integritate a bazei de date;
 • Administrarea performanţelor bazei de date;
 • Administrarea măsurilor de securitate şi confidențialitate a datelor;
 • Întreținerea bazei de date şi a Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date;

 

Vom aprecia să ai:

 • Experienţă în domeniu Tehnologiilor Informaționale – min. 1 an;
 • Studii superioare în Domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Cunoştinţe în limbaje de programare, medii si alte tehnologii moderne de programare;
 • Cunoştinţe în sisteme de gestiune a bazelor de date;
 • Cunoştinţe în tehnologii moderne de asigurare a continuitatii şi backup;
 • Cunoaşterea regulilor şi a noţiunilor de securitate informaţională;
 • Cunoaşterea sistemelor operaţionale din familia Linux,Windows;
 • Experiență În domeniul Tehnologiilor Informaţionale bancare – va constitui un avantaj;
 • Cunoaşterea limbilor română, engleza, rusă.

Analist Producție Informatică, Secția Centrul de Exploatare

Ce ai de făcut:

 • Acorzi suport utilizatorilor/colegilor aferent aplicațiilor gestionate;
 • Participi în testarea/analiza produselor/fluxurilor noi;
 • Asiguri parametrizarea produselor și a fluxurilor;
 • Analizezi și rezolvi eventualele situații de eroare apărute;
 • Analizezi rezultatele obținute și vii cu propuneri de optimizare.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale sau profil economic;
 • Experienţă în domeniul bancar sau IT;
 • Cunoaştințe la nivel de utilizator avansat SO din familia Windows;
 • Cunoaştințe la nivel începător a Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date (Oracle, Sql, etc);
 • Cunoaşterea limbilor română, engleză, rusă.

 

Administrator Aplicații, Secția Centrul de Exploatare

Ce ai de făcut:

 • Instalarea/reînnoirea aplicațiilor;
 • Asiguri monitorizarea lucrului și mentenanța aplicațiilor bancare;
 • Asiguri rularea procedurilor de închidere a zilei/lunei operaționale;
 • Intervii rapid în rezolvarea eventualelor situații de eroare/incidente apărute;
 • Acorzi suport utilizatorilor/colegilor aferent aplicațiilor gestionate;
 • Analizezi rezultatele obținute și vii cu propuneri de optimizare.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • Experienţă în domeniul bancar sau IT;
 • Cunoaştințe la nivel de utilizator avansat SO din familia Windows;
 • Cunoaştințe la nivel de utilizator a Sistemelor de Gestuine a Bazelor de Date (Oracle, Sql, etc);
 • Cunoaştințe în limbaje de programare, medii şi tehnologii moderne;
 • Cunoaşterea limbilor română, engleză, rusă.