Picture

Cariera la OTP Bank

Află mai multe despre posturile vacante la OTP Bank. Abia așteptăm să te cunoaștem!

Posturi vacante

Suntem o echipă tânără și dinamică, profesionistă, orientată spre client și rezultat. Ne propunem să-ți oferim provocări profesionale, un mediu de lucru prietenos, oportunități de dezvoltare și facilități pentru a duce un mod de viață sănătos.

Pentru cel mai bun candidat, oferim beneficii extra-salariale:

- Experienţa unui grup internaţional;
- Un portal Intranet cu informaţii de specialitate şi un catalog bogat de cursuri pentru dezvoltare;
- Achizionarea produselor Băncii în condiţii preferenţiale;
- Asigurare medicala suplimentară;
- Tichete de masă;
- Avantaje financiare sub formă de prime de sărbători, bonusuri colective şi individuale.

Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank!

Te invităm să aplici CV-ul la recrutare@otpbank.md, menționând funcția pentru care candidezi.
Dacă nu ai identificat o funcție vacantă pentru domeniul tău de pregătire profesională, expediază CV şi, în funcție de disponibilitățile pentru funcțiile necesare în noile proiecte, te contactăm noi. Ne va face plăcere să te cunoaștem și să facem echipă comună!

Joburi Business

Consilier Creditare

Ce ai de făcut:

 • Analiza pieţii, identificarea şi atragerea clienţilor potenţiali;
 • Monitorizarea permanentă a portofoliului de clienţi, aplicând criteriile de segmentare;
 • Analiza gradului de încadrare a clientului în criteriile de eligibilitate pentru produsele bancare;
 • Vânzarea produselor şi serviciilor bancare.

Vom aprecia să ai:

 • Experienţă în domeniul bancar sau în domenii conexe;
 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office;
 • Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj

Operator Ghişeu Universal

Ce ai de făcut:

 • Efectuarea operaţiunilor de casă în numerar și prin virament pentru clienţii băncii;
 • Promovarea şi vânzarea produselor şi serviciilor băncii.


Vom aprecia sa ai:

 • Studii superioare sau medii de specialitate în domeniul economic/financiar;
 • Experienţă în relaţia cu clienţii, gestiunea numerarului, (într-o funcţie similară va fi un avantaj);
 • Cunoştinţe de utilizator în aplicare MS Office;
 • Abilităţi de comunicare şi  orientare spre client;
 • Atenţie la detalii.

 

Dealer Operațiuni Monetare, Departamentul Tranzactii Bancare Globale

Misiune post: Efectuarea operațiunilor pe piața interbancară internă și externă. Efectuarea operațiunilor pe piața valorilor mobiliare. Raportarea externă către BNM, CNPF și internă către conducerea și subdiviziunile Băncii.

Ce ai de făcut:

 • Atragerea și plasarea resurselor pe piața interbancară locală și externă;
 • Efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare de stat și corporative;
 • Raportarea către Banca Naţională a Moldovei privind operațiunile efectuate pe piața interbancară și piața valorilor mobiliare de stat;
 • Raportarea către Comisia Națională a Pieței Financiare privind activitatea băncii pe piața valorilor mobiliare corporative;
 • În comunicarea cu clienții băncii să utilizeze exclusiv canale de comunicare permise de DNI în vigoare
 • Raportarea internă către conducerea și subdiviziunile Băncii privind operațiunile efectuate;
 • Elaborarea procedurilor interne ale secției, ce țin de efectuarea operațiunilor pe piața interbancară și piața valorilor mobiliare;
 • Contribuirea la pregătirea rapoartelor și realizarea proiectelor în domeniul operațiunilor FOREX;
 • La indicația șefului subdiviziunii va exercita în aceasi unitate unele atribuții de muncă ale unui salariat temporar absent.


Vom aprecia să ai:

 • Studii economice superioare;
 • Experienţa în domeniul bancar min. 2 ani;
 • Cunoaşterea Platformei Unice de Tranzacționare și terminalului Bloomberg, Platformei DCU va fi un avantaj;
 • Cunoașterea Regulamentelor și Instrucțiunilor BNM și Ministerului Finanțelor al Moldovei privind activitatea pe piața interbancară și pe piața valorilor mobiliare de stat;
 • Cunoașterea Regulamentelor și Instrucțiunilor CNPF privind activitatea pe piața valorilor mobiliare corporative (deținerea Certificatului de calificare a specialistului în domeniul valorilor mobiliare va fi un avantaj);
 • Posedarea liberă a limbilor română, rusă şi engleză;
 • Cunoştinţe ale MS Office la nivelul utilizatorului avansat.

 

Joburi Suport

Analist senior, Departamentul Strategie, Planificare și Control

Ce ai de făcut?

 • Prelucrează informaţia financiară, face analize pe baza acesteia şi elaborează rapoarte financiare (e.g., profit & pierdere, bilanţ, cashflow, etc.);
 • Asistă la pregătirea bugetului pentru următoarea perioadă financiară a băncii;
 • Utilizează informația financiară pentru a identifica riscurile şi oportunităţile pentru afacere precum şi pentru a elabora recomandări pentru îmbunătăţiri / soluţionarea continuă a problemelor;
 • Participarea în procesul de previzionare (săptămânal, lunar și pe termen lung) prin analiza trendurilor afacerii şi alinierea acestora cu obiectivele corporative;
 • Prezintă date analitice în cadrul iniţiativelor de afacere pentru bancă.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare profil economic (Contabilitate/Finanţe şi Bănci preferabil);
 • Experiență minimă profesională de 3 ani;
 • Certificate adiţionale (MBA, ACCA)/cursuri, etc. aferente poziţiei vor fi considerate un plus;
 • Cunoștințe avansate a MS Office Excel (cunoașterea limbajelor de programare constituie un avantaj);
 • Cunoştinţe de bază de aplicare a MS Office Word, Power Point;
 • Gândire proactivă, abilități de planificare, de prioritizare și de executare a mai multe proiecte simultan;
 • Cunoaşterea limbii engleze – nivel avansat;
 • Bune abilităţi analitice şi atenţie la detalii;
 • Integritate, responsabilitate și capacitatea de lucru în echipă.

 

 

Analist financiar, Departamentul Întreprinderi Mici și Mijlocii

Ce ai de făcut?

 • Analiza economico-financiară a cererilor de credit și angajamentelor persoanelor juridice cu formularea concluziilor aferente;
 • Estimarea tranzacţiilor purtătoare de riscuri ale clienţilor din segmentul IMM;
 • Pregatirea dosarelor de credit pentru a fi aprobate de organele decizionale ale Băncii;
 • Perfectarea contractelor de credit şi de gaj aferente facilităţilor de credit pentru clienți persoane juridice IMM;
 • Monitorizarea trimestriala a Situatiilor Financiare a Debitorilor din segmentul IMM.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experienţă în domeniul bancar – minim 1 an;
 • Experienţă în domeniul analizei financiare sau contabilității a întreprinderilor va fi un avantaj;
 • Cunoașterea noilor Standarde de Contabilitate, legislatiei BNM în domeniul creditarii;
 • Cunoştinţe la nivel mediu/avansat în sistemele şi aplicaţiile informatice - MS Office, în special (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoaşterea limbii române, ruse şi engleze;
 • Punctualitate în pregătirea și prezentarea informațiilor cu respectarea termenului impus;
 • Spirit analitic, responsabilitate, gestiunea eficienta a timpului, capacitatea de a gestiona si monitoriza mai mute sarcini simultan, concentrare și atenție la detalii.

Manager Produse Digitale, Departamentul Marketing și Gestiunea Produselor

Ce ai de făcut?

 • Gestionarea produselor / serviciilor digitale din gama retail prin prisma funcționalităților tehnice, precum și a performanței indicatorilor financiari;
 • Elaborarea și dezvoltarea ofertei aferente produselor și serviciilor digitale raportate la necesităţile clienţilor, resursele băncii şi oportunităţile de pe piaţă într-un mod superior competitorilor băncii;
 • Analiza pieței și a principalilor competitori, în contextul acțiunilor de marketing şi a campaniilor promoționale planificate spre lansare pentru produsele digitale din segmentul retail;
 • Elaborarea și implementarea măsurilor de majorare a gradului de utilizare a produsului / serviciului digital deținut de clientul persoană fizică, precum și de creștere a fidelității clientului față de produsele Băncii;
 • Revizuirea periodică și analiza posibilității de revizuire a prețurilor aferente produselor și serviciilor digitale;
 • Elaborarea fluxurilor de vânzare a produselor bancare prin serviciile de deservire la distanță;
 • Implicarea în realizarea proiectelor ce ține de produse/canale digitale, inclusiv implementarea soluțiilor de tehnice: de la descrierea cerinței tehnice până la testarea procesului în sine și evaluarea lui;
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţelor proceselor, inclusiv prioritatea acordată satisfacţiei necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor şi altor părţi interesate.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul economic/tehnic (profil real);
 • Experienţă de muncă în sistemul bancar;
 • Experiență în domeniul serviciilor digitale va constitui un avantaj;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul produselor bancare destinate persoanelor fizice;
 • Cunoștințe avansate în MS EXCEL, Power BI;
 • Abilități de prezentare a proiectelor/proceselor într-o maniera atractivă;
 • Abilităţi de programare vor constitui un avantaj;
 • Cunoașterea limbii române și engleze.

 

Manager Produse Digitale, Departamentul Produse Digitale

Ce ai de făcut?

 • Vei contribui la generarea de strategii și viziuni pe termen lung pentru a crea cele mai bune produse digitale;
 • Vei defini nevoia de business pentru sistemele automatizate de deservire la distanta, pregătirea specificațiilor business, în colaborare cu unitățile competente ale băncii (Managerii de Produse din cadrul diviziilor comerciale) și înaintarea acestora pentru dezvoltare, asigurând înțelegerea coerenta a acestora de către echipele relevante (interne si externe);
 • Vei gestiona, conduce cercetări (User research) și studii de evaluare a utilizării a produselor digitale, pentru a propune viziunea și planul de dezvoltare pe termen scurt si mediu;
 • Vei elabora scenarii de dezvoltare, prioritiza descrierea cerințelor și vei asigura implementarea acestora conform strategiei Vei acționa în parteneriat cu echipele IT, Business si furnizori externi pentru definirea planului si perimetrului de dezvoltare a produselor digitale, asigurând livrarea produsului in timp conform așteptărilor;
 • Vei planifica și prioritiza dezvoltarea produselor si funcționalităților aferente produselor digitale (Product backlog maintainance);
 • Vei asigura testarea și verificarea noilor produse și servicii digitale, precum și modificarea produselor și serviciilor digitale existente;
 • Vei monitoriza si evalua performanța produselor digitale întru facilitarea îmbunătățirilor continue in iterații;
 • Vei crea materiale profesionale pentru instruire privind serviciile electronice și, acolo unde este necesar, vei acorda suport profesional pentru desfășurarea formărilor;
 • Vei elabora și actualiza actele normative interne referitoare la produsele digitale;
 • Vei acționa ca si Ambasador a produselor digitale, atât pe intern cit și pe extern, distribuind cunoștințele și oferind consultanță.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau administrării afacerilor, marketing, business și/sau domenii conexe;
 • Experiență de min. 1 ani în domeniul financiar-bancar;
 • Abilități de comunicare atât cu echipele Business cât și tehnice;
 • Pasiune pentru dezvoltarea celor mai bune produse digitale pentru satisfacerea nevoii clienților;
 • Abilitați analitice, de prioritizare si negociere;
 • Cunoașterea cadrului normativ financiar-bancar;
 • Cunoașterea produselor / serviciile bancare, în special celor oferite prin canalele de deservire la distanță, dar și a proceselor de lucru cu clienții;
 • Cunoașterea aprofundată a aplicațiilor MS Office (Excel, Word, Power Point, Internet Explorer);
 • Cunoașterea limbii română, rusă, engleza.

 

Coordonator Proiecte, Direcția Gestiune Proiecte, Departamentul Proiecte şi Organizare

Ce ai de făcut?

 • Definirea proiectului (perimetru, obiective, resurse, plan detaliat, buget);
 • Planificarea si identificarea resurselor necesare pentru implementare;
 • Coordonarea resurselor interne si externe;
 • Elaborarea si gestionarea planului detaliat de proiect;
 • Monitorizarea progresului proiectului (perimetru, plan, buget) si informarea permanenta a stakeholderilor privind statutul acestuia; propunea ajustărilor in plan după caz;
 • Asigurarea elaborării documentației de proiect;
 • Coordonarea si gestionarea riscurilor de proiect;
 • Raportarea periodica a statutului proiectului.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic sau în domeniu IT;
 • Experiența de minim 3 ani in domeniul bancar;
 • Cunoștințe temeinice profil tehnic;
 • Creativ în abordarea modalităților de rezolvare a problemelor;
 • Cunoașterea limbii române, ruse și engleze;
 • Punctualitate în pregătirea și prezentarea informațiilor cu respectarea termenului impus.

Responsabil afaceri corporative senior, Departamentul Guvernanță Corporativă

Ce ai de făcut?

 • Suport în buna organizare a procesului guvernanță corporativă în conformitate cu legislația și normele interne ale Băncii;
 • Gestionarea relațiilor cu acționarul majoritar al Băncii, membrii Consiliului Băncii;
 • Asigură organizarea ședințelor corporative, inclusiv exercită controlul asupra desfășurării AGA, ședințelor Consiliului Băncii, comitetelor raportoare Consiliului Băncii, organului executiv, pregătirii materialelor, precum și exercitarea activității de secretariat a acestor organe, inclusiv completarea Registrelor aferente subiectelor și deciziilor;
 • Asigură traducerea, proceselor verbale a ședințelor AGA, CB, şi comitetelor raportoare Consiliului Băncii, precum şi alte documente ce conțin secretul comercial la indicația conducerii Băncii a documentelor corespunzătoare ordinii de zi, din limba engleză în limba română şi viceversa;
 • Monitorizare executării deciziilor organelor de conducere a Băncii (Consiliului Băncii/Comitetul Executiv);
 • Asigurarea pregătirea proiectelor evaluării colective și individuale a membrilor CB, COMEX, evaluării individuale a persoanelor cu funcții cheie (inclusiv candidaților la aceste funcții), ținând cont de cerințele BNM și standardele EBA) pentru prezentarea spre validare și aprobare la Comitetul de Numire si Consiliului Băncii;
 • Asigură perfectarea dosarelor Membrilor Consiliului Băncii, organului executiv, precum și persoanelor cheie la Banca Naţională a Moldovei;
 • Asigură efectuarea  actelor necesare pentru înregistrarea emisiunilor suplimentare de acțiuni/obligațiuni ale băncii;
 • Examinarea proiectelor documentelor normative interne ale Băncii în prisma domeniului guvernanței corporative în corespundere cu legislația în vigoare și standardele OTP.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare juridice și/sau economice;
 • Cunoașterea legislației privind activitatea băncilor, societățile pe acțiuni, Regulamentului BNM privind cadrul de administrare, precum şi ale actelor normative în vigoare ce reglementează activitatea corporativă;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor: română, engleză, rusă;
 • Cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Office;
 • Abilități de exprimare avansată în formă scrisă (română şi engleză), capacități de perfectării de secretariat.

 

Consilier Clientelă Multimedia, Centrul de Contact Multimedia

Ce ai de făcut?

 • Receptionarea si tratarea (pina la solutionarea definitiva) a solicitarilor primite de la clientii existenti si/sau potentiali ai Bancii prin intermediul canalelor alternative de deservire (telefonie, email, chat, etc.);
 • Realizarea actiunilor de Suport pentru clienţii Băncii deţinători de carduri bancare;
 • Realizarea actiunilor de Suport pentru clientii Bancii utilizatori ai serviciilor/produselor de deservire la distanță ale Băncii;
 • Consilierea clienţilor existenţi şi potenţiali cu informaţie generală privind produsele bancare (tipuri, dobânzi, comisioane, documente necesare etc.);
 • Participă la vînzarea indirectă de produse bancare prin stabilirea de intîlniri de vînzare pentru clienţii existenţi şi potenţiali, interesaţi de produsele bancare, la Sucursala sau redirectionare la Secția Vânzări la Distanță;
 • Apelarea clientilor in cadrul campaniilor de telemarketing si/sau a sondajelor de calitate.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii medii sau superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Vorbirea fluentă a limbii române și rusă; engleza nivel mediu/avansat de comunicare;
 • Abilităţi de operare PC, pachete/aplicații software și baze de date interne;
 • Experiența în domeniul vânzărilor produselor bancare constituie un avantaj.

 

Manager, Secția Animare si Monitorizare Vânzări, Departamentul Retail Management și Monitorizare

Ce ai de făcut?

 • Asigură înaintarea dosarelor de credit la Comitetele de aprobare corespunzătoare;
 • Monitorizează procesul de votare a dosarelor de credit;
 • Perfectează procesele verbale a dosarelor de credit;
 • Îmbunătăţeşte continuu performanţa proceselor sale, inclusiv acordă prioritate satisfacţiei necesităţilor şi aşteptărilor părţilor interesate;
 • Gestionează sistemul aplicat de competențe.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea limbilor: română, engleze şi rusă;
 • Cunoştinţe avansate în sistemele şi aplicațiile informatice (Word, Excel, Power Point);
 • Operativitate, responsabilitate, Pro activitate, organizare.

 

Business Analyst, Departamentul Proiecte și Organizare

Ce ai de făcut?

 • Efectuează analiza cerințelor business elaborate de către subdiviziunile băncii în vederea definirii specificaţiilor funcționale pentru construirea efecientă a sistemelor informatice, inclusiv identificarea cerințelor prin întâlniri cu subidiviziunile solicitante, precum și în baza analizei documentației legislative și tehnice specifice domeniului financiar - bancar;
 • Contribuie la detalierea cerințelor business și redactarea acestora împreună cu echipa de dezvoltatori în vederea validării specificațiilor funcțional-tehnice;
 • Identifică și propune soluții alternative pentru optimizarea proceselor de business și a proiectelor;
 • Asigură coordonarea și gestiunea echipei responsabile pe perioada efectuării testelor funcționale a noilor dezvoltări;
 • Asigură monitorizarea procesului de realizare a tuturor livrabilelor tehnice aferente unei dezvoltări;
 • Asigură până la finalizarea proiectului urmărirea post implementăre a dezvoltărilor sistemelor informatice instalate pe mediile de producție în scopul rezolvării eventualelor disfuncționalități.


Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul economic sau tehnologii informaționale;
 • Experiență de minim 3 ani în domeniul bancar;
 • Cunoștințe avansate privind reglmentările legislative aferente proceselor bancare;
 • Experienţă în domeniul proiectelor, și în special în proiecte ce presupun implimentare/ajustare procese business în sisteme informatice, va reprezinta un avantaj;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză.

 

Joburi Control

Auditor, Departamentul Audit

Ce ai de făcut:

• Participă la misiunile de audit ale activităţilor organizaţionale şi funcţionale ale Băncii;
• Evaluarea adecvării şi eficacităţii controlului intern în aceste activităţi;
• Obţine, analizază şi evaluează informaţii pentru a expune concluzii informate şi obiective asupra eficienţei şi adecvării sistemului de control intern, eficacităţii performanţelor ale activităţilor verificate;
• Raportarea observaţiilor şi propunerea recomandărilor pentru corecţia condiţiilor nesatisfăcătoare; îmbunătăţirea operaţiunilor şi reducerea cheltuielilor;
• Efectuează controlul asupra îndeplinirii hotărîrilor luate şi a recomandărilor privind lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor, depistate in cadrul controalelor de audit extern şi intern, inclusiv controalele realizate de către BNM şi alte instituţii;
• Participă la elaborarea programelor de control şi formarea dosarelor misiunilor de audit.
 
Vom aprecia să ai:

• Studii superioare în domeniul financiar/economic;
• Cunoaşterea actelor normative, a regulamentelor, procedurilor şi instrucţiunilor emise de Banca Naţională a Moldovei si legilor ce ţin de activitatea instituţiilor financiare;
• Cunoaşterea sistemelor de control intern în cadrul instituţiilor financiare;
• Experienţă de muncă în sistemul bancar sau companii de consultanţă de cel puţin 1 an;
• Experienţă în efectuarea auditului şi analizei financiare în cadul băncilor/şi sau instituţiilor financiare;
• Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Access);
• Cunoaşterea obligatorie la nivel avansat a limbilor: română, rusă, engleză.

Ofițer conformitate, Departamentul Conformitate și Securitate Bancară

Ce ai de făcut:

 • Analiza produselor Băncii în privința conformării acestora cu cerințele legislației şi normelor interne ale Băncii;
 • Evaluarea riscurilor din domeniile conformității si riscului reputational, identificarea neconformităților si dezvoltarea planului de acțiuni pentru remedierea acestora, după caz;
 • Emiterea opiniilor de conformitate, în special privind reglementările interne, produse și servicii noi, cerințe de reglementare, evaluarea furnizorilor și altele;
 • Elaborarea rapoartelor periodice în domeniul conformității;
 • Participarea la elaborarea și actualizarea documentelor normative interne în domeniul conformității;
 • Verificarea și monitorizarea respectării prevederilor documentelor normative interne în Bancă.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic sau juridic;
 • Cunoașterea legislației bancare în vigoare;
 • Experiența profesionala: conformitate/ control intern / legalitate / metodologie / produse bancare;
 • Cunoașterea limbii engleze – un avantaj;
 • Experiența de activitate in sistemul financiar-bancar – un avantaj.


Analist junior modelare riscuri, Departamentul Monitorizarea și Administrarea Riscului de Credit și de Piață

Ce ai de făcut:

 • Dezvoltarea scorecard-urilor pentru aplicațiile de scoring;
 • Documentarea procesului de elaborare și revizuire a modelelor de scoring;
 • Asigurarea monitorizării performanței modelelor utilizate în procesul de gestiune a riscului de credit prin efectuarea exercițiilor de back-testing;
 • Elaborarea cerințelor de business în vederea optimizării și automatizării proceselor de administrare și monitorizare a riscurilor de credit și contrapartidă;
 • Participarea în cadrul proiectelor IT de integrare și dezvoltare;
 • Întocmirea rapoartelor aferent portofoliului de expuneri la risc de credit;
 • Actualizarea periodică a seturilor de date utilizate la calculul indicatorilor de risc;
 • Exercitarea altor sarcini ale superiorului ierarhic în dimensiunea cunoștințelor și abilitaților deținute, inclusiv realizarea atribuțiilor unui coleg temporar absent.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul ştiinţelor economice şi/sau exacte;
 • Experiență de lucru în domeniul financiar-bancar, avantaj in zona de creditare sau credit risc management;
 • Cunoșterea metodelor și tehnicilor de evaluarea riscurilor, preponderent în domeniul riscului de credit;
 • Abilități bune de analiză și sinteză, capacitatea de a lucra cu volume mari de date;
 • Gândire proactivă, capabil să planifice, să prioritizeze și să execute mai multe proiecte simultan;
 • Cunostințe avansate a pachetului MS Office (cunoașterea limbajelor de programare constituie un avantaj);
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu;
 • Integritate, responsabilitate și capacitatea de lucru în echipă.

Joburi IT

IT Arhitect, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Dezvoltarea de arhitecturi de soluții IT pentru rezolvarea cerințelor bancare pe baza sistemelor existente;
 • Elaborarea documentației aferente domeniului de gestiune (ex. Arhitecture File);
 • Supravegherea arhitecturală a proiectelor în curs și colaborarea cu echipa de proiect, inclusiv dezvoltatorii de software, analiștii de date și administratorii de sisteme, pentru a asigura implementarea corectă și eficientă a planului aprobat;
 • Implicarea la dezvoltarea și implementarea politicilor și a procedurilor de securitate informaționale;
 • Analiza soluțiilor existente pe piață în pas cu cele mai noi tehnologii și tendințe în domeniul IT și oferirea soluțiilor inovatoare pentru rezolvarea sarcinilor existente;
 • Analiza și formarea de propuneri pentru optimizarea arhitecturii IT existente;
 • Implicare în testarea soluțiilor IT;
 • Participarea la Forumul de Arhitectură de grup.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experiență de muncă în domeniul Tehnologiilor Informaționale minim 8 ani;
 • Experiență în implementarea proiectelor IT cu o arhitectură multi-componentă și integrare multiplă;
 • Cunoașterea metodologiilor de proiectare, descriere a arhitecturii IT, inclusiv rețelele, serverele, stocarea datelor, securitatea informațiilor și alte componente ale infrastructurii IT;
 • Cunoașterea tehnologiilor de Network (VLAN, VPN, ACL, LACP, VPC, etc);
 • Cunoașterea sistemelor de virtualizare (Vmware, Hyper-v);
 • Cunoașterea aprofundată a sistemele de operare și bazele de date precum: Windows, Linux si Unix, precum și despre bazele de date, precum Oracle, SQL Server si MySQL;
 • Cunoașterea și înțelegerea aprofundată a dezvoltării software-ului, inclusiv a limbajelor de programare(Java, .NET, Python,), metodologiilor de dezvoltare software și a tehnologiilor de dezvoltare;
 • Supervizarea arhitecturală a dezvoltatorilor, a inginerilor de infrastructură și de operare (administratori);
 • Integrarea experienței de integrare a sistemelor IT;
 • Analiza cerințelor de business;
 • Cunoașterea tehnologiilor și produselor bancare cu amănuntul va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea limbii române, rusa, engleze nivel avansat;
 • Studii superioare în domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Cursuri finisate domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Certificate TOGAF sau echivalent acestuia (ar fi un avantaj);
 • Abilități bune de analiză și sinteză, capacitatea de a lucra cu volume mari de date;
 • Gândire proactivă, capabil să planifice, să prioritizeze și să execute mai multe proiecte simultan.

 

Administrator de rețea, Secția Rețea și Echipamente Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Mentenanța si suportul rețelei de date LAN, WAN a Băncii si a serviciilor aferente acesteia;
 • Identificarea si rezolvarea problemelor (Troubleshooting) de rețea aferente Băncii;
 • Controlul fluxului de date bancare prin intermediul rețelei de date a Băncii.
 • Instalarea si configurarea echipamentelor de rețea a Băncii;
 • Conlucrarea cu colegii din alte echipe, cum ar fi: Administratori de sistem, ServiceDesk, Securitatea Informaționala etc;
 • Elaborarea și actualizarea documentației tehnice privind infrastructura rețelei de date a Băncii;
 • Respectarea strictă a prevederilor actelor normative interne și a legislației în vigoare;
 • Monitorizarea si respectarea normelor de securitate la implementarea tehnologiilor de rețea noi;
 • Sa raportează situația curentă, aferentă funcționarii rețelei de date a Băncii, către conducerea Departamentului;
 • Executarea planurilor de activitate și raportarea despre îndeplinirea lor către conducerea Departamentului;
 • Exercitarea și altor sarcini ale șefului ierarhic în dimensiunea cunoștințelor și abilităților deținute.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experiență de muncă în domeniul Tehnologiilor Informaționale minim 3 ani;
 • Studii superioare în domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Cursuri finisate în domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Certificate CCNA R&S,CCNP (o să constituie un avantaj);
 • Cunoașterea sistemelor de operare (IOS, FXOS, Linux basic, NexusOS);
 • Cunoașterea tehnologiilor Network Switching (Vlan, VTP, LLDP, Port Security, DHCP Snooping, LACP, VPC, etc);
 • Cunoașterea tehnologiilor Network Routing (EIGRP, OSPF, BGP, DMVPN, GRE, etc);
 • Cunoașterea tehnologiilor Network Firewalling ( ACL, NAT, IDS/IPS, FirePowerMC, FTD, etc);
 • Cunoștințe de depanarea a incidentelor de rețea (Pachet Capture);
 • Cunoașterea limbii române și engleze.

 

Administrator Aplicații, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Instalarea/reînnoirea aplicațiilor;
 • Asiguri monitorizarea lucrului și mentenanța aplicațiilor bancare;
 • Asiguri rularea procedurilor de închidere a zilei/lunei operaționale;
 • Intervii rapid în rezolvarea eventualelor situații de eroare/incidente apărute;
 • Acorzi suport utilizatorilor/colegilor aferent aplicațiilor gestionate;
 • Analizezi rezultatele obținute și vii cu propuneri de optimizare.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • Experienţă în domeniul bancar sau IT;
 • Cunoaştințe la nivel de utilizator avansat SO din familia Windows;
 • Cunoaştințe la nivel de utilizator a Sistemelor de Gestuine a Bazelor de Date (Oracle, Sql, etc);
 • Cunoaştințe în limbaje de programare, medii şi tehnologii moderne;
 • Cunoaşterea limbilor română, engleză, rusă.

Tester, Secția Studii și Dezvoltare, Departamentul Tehnologii Informaționale

 Ce ai de făcut:

 • Participă în procesul de testare;
 • Analizează scenariile de testare;
 • Analizează rezultatele testelor;
 • Testarea manuala a sistemelor;
 • Acordă suport în executarea testelor;
 • Răspunde de rularea scenariilor de testare în termenii stabiliți, calitativ si complet;
 • Tinde să studieze și să însușească noi tehnologii de testare pentru a fi mai polivalent, multifuncțional, flexibil la modificările impuse.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale și/sau financiare;
 • Experiență de muncă în sistemul bancar – min. 2 ani;
 • Cunoașterea Sistemelor de gestiune si raportare a testelor;
 • Cunoaşterea regulilor şi a noţiunilor de securitate informaţională;
 • Cunoaşterea limbilor română, engleza, rusă;
 • Cunoştinţe în sisteme mobile și web;
 • Creativ în abordarea modalităților de rezolvare a problemelor;
 • Deschis pentru a studia noi tehnologii;
 • Certificate ISTQB sau alte Certificate in IT.

 

 

Analist sisteme informatice, Secția Studii și Dezvoltare, Departamentul Tehnologii Informaționale

 Ce ai de făcut:

 • Contribui activ la proiectarea și implementarea soluțiilor tehnice, împreună cu echipa din care faci parte;
 • Propui îmbunătățiri/dezvoltări ale sistemelor existente și urmărești proiectele de la stadiul de pregătire a specificațiilor până la faza de stabilizare;
 • Colaborezi cu furnizorii de software și stabileșți specificațiile tehnice;
 • Ești responsabil de analiză a cerințelor busines și crearea planului logic pentru dezvoltare IT;
 • Planifici funcționalitatea / stratul logic / fluxurile de lucru / ecranele / tabelele de date / interfețele și transformi cerințele de business în cerinte IT;
 • Planifică, definește testele de regresie / unitate / sistem / utilizator;
 • Responsabil cu suportul de nivel 2 și 3 pentru CORE Banking System.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul economic sau tehnologiilor informaționale;
 • Experiență de minim 2 ani în domeniul bancar;
 • Cunoștințe profunde în straturi funcționale și logice ale unei aplicații IT / grup de aplicații;
 • Experiență în programe de implementare IT importante (înlocuirea sistemului bancar de bază, implementarea sistemelor bancare electronice etc.);
 • Cunoașterea metodologiilor relevante (PMP, SDLC, Agile);
 • Experiență în SQL, PL/SQL (nivel mediu) este de asemenea un avantaj;
 • Experiență în proiecte gestionate în mediul multinațional;
 • Experiență în activități bancare și servicii IT bancare;
 • Abilități excelente de comunicare, management și prezentare.