Picture

Cariera la OTP Bank

Află mai multe despre posturile vacante la OTP Bank. Abia așteptăm să te cunoaștem!

Posturi vacante

Suntem o echipă tânără și dinamică, profesionistă, orientată spre client și rezultat. Ne propunem să-ți oferim provocări profesionale, un mediu de lucru prietenos, oportunități de dezvoltare și facilități pentru a duce un mod de viață sănătos.

Pentru cel mai bun candidat, oferim beneficii extra-salariale:

- Experienţa unui grup internaţional;
- Un portal Intranet cu informaţii de specialitate şi un catalog bogat de cursuri pentru dezvoltare;
- Achizionarea produselor Băncii în condiţii preferenţiale;
- Asigurare medicala suplimentară;
- Tichete de masă;
- Avantaje financiare sub formă de prime de sărbători, bonusuri colective şi individuale.

Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank!

Te invităm să aplici CV-ul la recrutare@otpbank.md, menționând funcția pentru care candidezi.
Dacă nu ai identificat o funcție vacantă pentru domeniul tău de pregătire profesională, expediază CV şi, în funcție de disponibilitățile pentru funcțiile necesare în noile proiecte, te contactăm noi. Ne va face plăcere să te cunoaștem și să facem echipă comună!

Joburi Business

Manager relații clienți, Direcția Clienți Corporativi Locali, Departamentul Large Corporate

Ce ai de făcut:

 • Atragerea clienţilor noi din categoria Large Corporate, precum şi în menţinerea clienţilor corporativi existenţi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii corporativi organelor de decizie; monitorizarea derulării a relaţiei contractuale cu clienţii;
 • Contribuție personală la stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii corporativi;
 • Comunicarea și corespondenţa de afaceri cu clienţii corporativi ai Băncii;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii corporativi în atenția organelor de decizie; monitorizarea derulării a relaţiei contractuale cu clienţii;
 • Participarea în cadrul proiectelor de dezvoltare ale Băncii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic / financiar-bancar;
 • Experienţă în relaționarea cu clienţii minim 3 ani în sistemul bancar;
 • Competențe de analiză a situației economico-financiare a întreprinderii;
 • Orientare către client;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • Cunoaşterea limbilor – română, engleza, rusă;
 • Cunoştinţe avansate în sistemele și aplicațiile informatice (Word, Excel, Power Point).

Aplică

 

Manager relații Factoring, Secția Factoring, Direcția Finanțare Specializată și Internațională, Departamentul Tranzacții Bancare Globale

Ce ai de făcut:

 • Consilierea clienților și acordarea suportului pentru rețea în vânzarea produsului 
 • Prospectarea pieței pentru identificarea oportunităților de business și promovare
 • Comunicarea cu echipele interne și partenerii externi pe subiecte aferente tranzacțiilor
 • Asigurarea funcțiilor post-vânzare: monitorizarea achitării creanțelor, raportare, îndeplinire buget, etc.
 • Operarea în softul dedicat
 • Analiza eligibilității tranzacțiilor de Factoring conform DNI în vigoare
 • Administrarea procesului de perfectare a contractelor și dosarelor de Factoring
 • Participarea la elaborarea documentelor normative interne și proceselor de business


Vom aprecia sa ai:

 • Spirit de inițiativă, implicare și perseverență
 • Abilitati excelente de comunicare, relaționare si negociere
 • Capacitatea de a oferi soluții eficiente pentru problemele identificate
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor: română, engleză, rusă
 • Cunoaşterea sistemului financiar-bancar și a tehnicilor de vânzare a produsului
 • Studii superioare economice, financiar-bancare
 • Experienţă în sistemul financiar - bancar de cel puţin 3 ani

 

Aplică

Consilier Creditare Persoane Juridice, or. Chișinău

Ce ai de făcut:

 • Analiza pieţii, identificarea şi atragerea clienţilor potenţiali;
 • Monitorizarea permanentă a portofoliului de clienţi, aplicând criteriile de segmentare;
 • Analiza gradului de încadrare a clientului în criteriile de eligibilitate pentru produsele bancare;
 • Vânzarea produselor şi serviciilor bancare.


Vom aprecia sa ai:

 • Experienţă în domeniul bancar sau în domenii conexe;
 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office;
 • Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj.

 

Aplică

Consilier Creditare Persoane Fizice, or. Chișinău

Ce ai de făcut:

 • Atragerea clienţilor persoane fizice;
 • Dezvoltarea relaţiilor cu clienţii din portofoliu şi fidelizarea lor;
 • Vânzarea produselor şi serviciilor băncii;
 • Analiza pieţei şi identificarea clienţilor potenţiali.


Vom aprecia sa ai:

 • Experienţă bancară de minim 1,5 ani;
 • Studii superioare economice/financiare;
 • Cunoştinţe tehnico – comerciale specifice produselor bancare;
 • Cunoştinţe de aplicare a MS Office;
 • Cunoaşterea limbilor: română, rusă; engleza va constitui un avantaj.

 

Aplică

Operator Ghişeu Universal, or. Chișinău

Ce ai de făcut:

 • Efectuarea operaţiunilor de casă în numerar și prin virament pentru clienţii băncii;
 • Promovarea şi vânzarea produselor şi serviciilor băncii.


Vom aprecia sa ai:

 • Studii superioare sau medii de specialitate în domeniul economic/financiar;
 • Experienţă în relaţia cu clienţii, gestiunea numerarului, (într-o funcţie similară va fi un avantaj);
 • Cunoştinţe de utilizator în aplicare MS Office;
 • Abilităţi de comunicare şi  orientare spre client;
 • Atenţie la detalii.

 

Aplică

Joburi Suport

Business Analyst, Direcția Suport Proiecte, Departamentul Proiecte și Organizare

Ce ai de făcut?

 • Efectuează analiza cerințelor business elaborate de catre subdiviziunile băncii în vederea definirii specificaţiilor functionale pentru construirea efecientă a sistemelor informatice, inclusiv identificarea cerintelor prin intilniri cu subidiviziunile solicitante, precum si in baza analizei documentatiei legislative si tehnice specifice domeniului financiar - bancar;
 • Contribuie la detalierea cerințelor business si redactarea acestora impreuna cu echipa de dezvoltatori in vederea validarii specificatiilor functional-tehnice;
 • Identifică și propune soluții alternative pentru optimizarea proceselor de business și a proiectelor,
 • Asigură monitorizarea procesului de realizare a tuturor livrabilelor tehnice aferente unei dezvoltări;
 • Oferă suport clientului intern/subidiviziunea băncii pentru pregătirea si comunicarea modificării prin activitatea de «Change Management»;
 • Asigură urmărirea post implementăre a dezvoltărilor sistemelor informatice instalate pe mediile de producție in scopul rezolvării eventualelor disfuncționalități.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare in domeniul economic sau tehnologii informationale;
 • Experiența de minim 2 ani in domeniul bancar;
 • Cunostinte privind sistemele de gestiune a bazelor de date, va reprezenta un avantaj;
 • Cunoaşterea limbilor română şi engleză.

Aplică

Manager Produs, Secția Produse Persoane Fizice, Departamentul Marketing și Gestiunea Produselor

Ce ai de făcut?

 • Elaborarea/dezvoltarea ofertei de produse a băncii raportate la necesităţile clienţilor, resursele băncii şi oportunităţile pe piaţă într-un mod superior competitorilor Băncii;
 • Promovarea eficientă a produselor şi serviciilor Băncii;
 • Crearea și evoluţia produselor (ofertelor) sau serviciilor cu propuneri de modificări de preţuri aferente;
 • Crearea planuri de promovare pentru produsele şi serviciile băncii din segmentul pieţei clienţilor PF şi urmărirea executării lor;
 • Elaborarea şi actualizarea DNI aferente produselor gestionate;
 • Crearea planurilor de distribuţie (plasare) pentru produsele şi serviciile Băncii şi urmăreşte executarea lor;
 • Segmentarea pieţii şi selectarea grupelor ţintă de clienţi.
 • Definirea campaniilor de comunicare şi marketing operaţional.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar/ economic;
 • Experiență minimă de 2 ani în cadrul domeniului financiar-bancar, preferabil - produse creditare;
 • Cunoașterea cadrului normativ financiar-bancar;
 • Cunoașterea tehnologiei produselor bancare;
 • Cunoașterea aprofundată a aplicațiilor MS Office (Excel, Word, Power Point);
 • Cunoașterea limbilor română, rusă; engleză - va fi un avantaj;
 • Orientare spre client;
 • Orientare spre rezultat;

 

Aplică

Manager Produs, Secţia Savings and Daily Banking Products, Departamentul Gestiunea Produselor Corporative

Ce ai de făcut?

 • Elaborarea/dezvoltarea/gestiunea ofertei de produse de economisire si produse daily banking (servicii aferente deservirii curente) a Băncii destinate persoanelor juridice raportate la necesităţile clienţilor, resursele Băncii şi oportunităţile pe piaţă într-un mod superior competitorilor Băncii;
 • Îmbunătățirea continuă a performanţelor produselor, serviciilor şi proceselor sale, inclusiv prioritatea acordată satisfacţiei necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor şi altor părţi interesate;
 • Analiza evoluției pieței și elaborarea propunerilor de modificare a prețurilor aferente produselor gestionate;
 • Contribuirea la crearea planurilor de promovare pentru produsele gestionate și urmărirea executării lor;
 • Elaborarea/contribuirea/actualizarea Documentelor Normative Interne aferente produselor gestionate;
 • Inițierea cerințelor business  (Business Requirement) legate de dezvoltarea/modificarea produselor gestionate, participarea în testarea și implementarea acestora în sistemele informatice ale Băncii;
 • Participarea la sesiuni de formare a personalului Băncii pentru produsele noi;
 • Contribuirea la segmentarea pieţei şi selectarea grupelor ţintă de clienţi. Întreprinderea măsurilor de atingere a nivelului maxim de echipare cu produse a clientului - persoană juridică şi de creştere a fidelităţii clientului față de produsele Băncii;
 • Elaborarea/dezvoltarea/gestiunea ofertei de produse de economisire și produse daily banking (servicii aferente deservirii curente) a Băncii destinate persoanelor juridice raportate la necesităţile clienţilor, resursele Băncii şi oportunităţile pe piaţă într-un mod superior competitorilor Băncii;
 • Îmbunătățirea continuă a performanţelor produselor, serviciilor şi proceselor sale, inclusiv prioritatea acordată satisfacţiei necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor şi altor părţi interesate;
 • Analiza evoluției pieței și elaborarea propunerilor de modificare a prețurilor aferente produselor gestionate;
 • Contribuirea la crearea planurilor de promovare pentru produsele gestionate și urmărirea executării lor;
 • Elaborarea/contribuirea/actualizarea Documentelor Normative Interne aferente produselor gestionate;
 • Inițierea cerințelor business  (Business Requirement) legate de dezvoltarea/modificarea produselor gestionate, participarea în testarea și implementarea acestora în sistemele informatice ale Băncii;
 • Participarea la sesiuni de formare a personalului Băncii pentru produsele noi;
 • Contribuirea la segmentarea pieţei şi selectarea grupelor ţintă de clienţi. Întreprinderea măsurilor de atingere a nivelului maxim de echipare cu produse a clientului - persoană juridica şi de creştere a fidelităţii clientului față de produsele Băncii;
 • Elaborarea/dezvoltarea/gestiunea ofertei de produse de economisire si produse daily banking (servicii aferente deservirii curente) a Băncii destinate persoanelor juridice raportate la necesităţile clienţilor, resursele Băncii şi oportunităţile pe piaţă într-un mod superior competitorilor Băncii;
 • Îmbunătățirea continuă a performanţelor produselor, serviciilor şi proceselor sale, inclusiv prioritatea acordată satisfacţiei necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor şi altor părţi interesate;
 • Analiza evoluției pieței și elaborarea propunerilor de modificare a prețurilor aferente produselor gestionate;
 • Contribuirea la crearea planurilor de promovare pentru produsele gestionate și urmărirea executării lor;
 • Elaborarea/contribuirea/actualizarea Documentelor Normative Interne aferente produselor gestionate;
 • Inițierea cerințelor business  (Business Requirement) legate de dezvoltarea/modificarea produselor gestionate, participarea în testarea și implementarea acestora în sistemele informatice ale Băncii;
 • Participarea la sesiuni de formare a personalului Băncii pentru produsele noi;
 • Contribuirea la segmentarea pieţei şi selectarea grupelor ţintă de clienţi. Întreprinderea măsurilor de atingere a nivelului maxim de echipare cu produse a clientului - persoană juridica şi de creştere a fidelităţii clientului față de produsele Băncii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Cunoaşterea cadrului normativ financiar-bancar;
 • Cunoaşterea tehnologiei produselor bancare;
 • Cunoşterea aprofundată a aplicațiilor MS Office (Excel, Word, Power Point, Internet Explorer);
 • Cunoașterea limbilor română, rusă, engleză;
 • Experienţă minimă de 2 ani în cadrul domeniului financiar-bancar (produse bancare din segmentul pieţei persoanelor juridice).

 

[button url='/send-cv' text='Aplică'

Manager Resurse Umane, Secția Recrutare și Gestiunea Carierelor, Departamentul Resurse Umane și Comunicare Instituțională

Ce ai de făcut?

 • Organizează și pune în aplicare acțiunile de recrutare în conformitate cu politica de recrutare;
 • monitorizează permanent situația pe piața muncii;
 • definește mijloacele de recrutare externă (plasarea anunțurilor pe site-ul instituției și pe site-urile de joburi);
 • asigură selecția candidaturilor în colaborare cu managerul angajator;
 • desfășoară interviuri de angajare şi demisie;
 • comunică și relaționează cu agențiile de recrutare externe;
 • participă la diverse prezentări/târguri în cadrul instituțiilor de învățământ;
 • Consultă angajații privind dezvoltarea profesională și evoluție a carierei;Organizează și conduce interviurile de carieră;
 • Elaborează, împreună cu angajatul, planul individual de carieră;
 • Participă în procesul de identificare a talentelor.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic sau resurse umane;
 • Cunoașterea instrumentelor și a practicilor de recrutare;
 • Experiență bancară de la 2 ani, sau experiență minim 2 ani în domeniul gestionării resurselor umane, recrutare;
 • Experiență în aplicarea unor strategii inovative de recrutare, retenție și motivare a angajaților;
 • Cunoașterea limbilor: română, rusă (engleza/franceza – va constitui un avantaj);
 • Cunoașterea legislației muncii în vigoare;
 • Cunoașterea pachetului MS Office.

 

Aplică

Manager Acceptare, Direcția Acceptare și Evidență, Departamentul Carduri

Ce ai de făcut?

 • Administrarea rețelei de Comercianți și POS terminale a Băncii;
 • Inițierea și întreținerea relațiilor cu Comercianții Băncii;
 • Elaborarea contractelor de colaborare cu Comercianții Băncii;
 • Elaborarea instrucțiunilor de utilizare a POS terminalelor;
 • Efectuarea instructajului privind utilizarea POS terminalelor la sediile Comercianților cât și a angajaților OTP Bank;
 • Verificarea decontărilor cu sistemele de plăti internaționale efectuate la Comercianții Băncii;
 • Efectuarea rapoartelor pentru Comercianți și a celor periodice privind activitatea de Acceptare;
 • Verificarea, procesarea și executarea solicitărilor privind acceptarea cardurilor bancare prin intermediul POS terminalelor;
 • Aplicarea în practică a cerințelor și recomandărilor legislației naționale cât și a Regulilor Sistemelor Internaționale de Plată Visa/Mastercard în domeniul acceptării cardurilor bancare la plată;
 • Elaborarea proiectelor, sarcinilor tehnice şi a documentaţiei normative interne ce ţin de activitatea Direcției;
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţelor serviciilor şi proceselor sale, inclusiv prioritatea acordată satisfacţiei, necesităţilor şi aşteptărilor părţilor interesate;
 • Îndeplinirea altor sarcini la cererea superiorilor ierarhici în cadrul funcţiei şi competenţelor deţinute.

 

Vom aprecia să ai:

 • Cunoasterea avansată a domeniul acceptare carduri prin intermediul Terminalelor POS;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse. Engleza – un avantaj;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul cardurilor şi a standardelor de contabilitate bancară;
 • Cunoştinţe post: MS Office, particularitățile legate de lucrul POS terminalelor;
 • Experiență de comunicare cu Sistemele Internaționale de Plăți și/sau Centre de Procesare Carduri Bancare;
 • Studii superioare economice și/sau tehnice;
 • Experienţă practica de cel puțin 5 ani în poziții similare și/sau alte domenii conexe (carduri bancare);
 • Orientare spre rezultat;
 • Orientare spre client;

 

Aplică

Responsabil flux documentar, Secția Arhiva Fizică, Departamentul Logistică

Ce ai de făcut?

 • Supravegherea integrității documentelor, respectarea condițiilor necesare pentru păstrarea optimă a documentelor în încăperea arhivei;
 • Primirea dosarelor / dosarelor de credit și a documentelor in original de la entitățile emitente în arhivă;
 • Ținerea evidenței dosarelor / dosarelor de credit și a originalelor primite în arhivă;
 • Recompletarea dosarelor de credit cu documentele transmise ulterior de către entitățile creatoare;
 • Verificarea prezentei documentelor obligatorii în original în dosarele de credit transmise de către entitățile emitente;
 • Conlucrarea cu entitățile creatoare în vederea completării dosarelor de credit în cazul lipsei documentelor aferente acestora;
 • Eliberarea către subdiviziunile structurale ale Băncii a dosarelor ce fac obiectul Fondului Arhivistic al Băncii;
 • Eliberarea către subdiviziunile structurale ale Băncii a copiilor scanate din dosarele ce fac obiectul Fondului Arhivistic al Băncii;
 • Verificarea integrității dosarelor în arhiva fizică a Băncii;
 • Ținerea evidenței eliberării/restituirii dosarelor din/în depozitele arhivei;
 • Selectarea dosarelor/dosarelor de credit cu termen de păstrare expirat și întocmirea listei acestora pentru lichidarea ulterioară;
 • Supravegherea respectării procedurilor și modalităților de arhivare și transmitere către arhivă a documentelor/dosarelor, de către entitățile creatoare (subdiviziunile structurale ale Băncii);
 • Consultarea angajaților entităților creatoare de documente, ce sunt surse de completare a Fondului Arhivistic al Băncii, referitor la procedura și modalitățile de ordonare, arhivare a documentelor, procedura de predare a documentelor în arhivă, termenele de păstrare a documentelor, evidența și asigurarea integrității lor;
 • Îmbunătățirea continuă a performanțelor proceselor, inclusiv prioritatea acordată satisfacției necesităților și așteptărilor clienților interni și altor părți interesate (precum și prin participarea la dezvoltarea/crearea aplicațiilor domeniului procesului de transmitere/păstrare a documentelor);

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare, superioare incomplete sau medii de specialitate;
 • Experiență de muncă nu mai mică de 1 an;
 • Cunoaștere utilizare calculator la nivel înalt;
 • Cunoașterea limbilor română, rusă; engleză - va fi un avantaj;
 • Orientare spre client;
 • Orientare spre rezultat;

 

Aplică

Jurist, Direcția Legalitate

Ce ai de făcut?

 • să acorzi asistență juridică subdiviziunilor Băncii;
 • să elaborezi contracte și proiecte de documente normative interne;
 • să monitorizezi și să informezi despre modificările legislative;
 • să reprezinți și să promovezi interesele Băncii în raport cu persoanele terțe;
 • să gestionezi eliberarea și să monitorizezi procurile emise pentru activitatea curentă a Băncii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil juridic;
 • Cunoașterea legislației în vigoare (cunoașterea actelor normative ale BNM va constitui un avantaj);
 • Cunoașterea legislației internaționale relevante;
 • Cunoașterea limbilor română, rusă (Limba engleză va constitui un avantaj);
 • Cunoașterea aplicațiilor Word, Excel, etc;
 • Abilități de lucru în echipă și individual;
 • Pro activitate și comunicare eficientă;
 • Spirit de inițiativă și responsabilitate;
 • Experiență în domeniul financiar-bancar va constitui un avantaj.

 

Aplică

Încasator, Secția Încasare Numerar

Ce ai de făcut?

 • Asigură pregătirea, primirea, predarea și transportarea valorilor către/ de la Banca Națională, Băncile Comerciale, subdiviziunile Băncii și Agenții economici;
 • Asigură verificarea și pregătirea, primirea și transportarea - valorilor la exportul de valuta sau asigură predarea valorilor în valută la import numerar;
 • Asigură alimentarea/ descărcarea ATM-urilor/ MBA off-site  conform DNI în vigoare;
 • Coordonează activitatea zilnică a echipei de încasare în caz de înlocuire a încasatorului coordonator;
 • Asigură evidenta stricta a deplasării la punctele de colectare (Agenți Economici) conform rutelor și graficilor stabilite;
 • Asigură predarea numerarului în Tezaurul Central al Băncii la întoarcerea de pe rută pe parcursul zilei operaționale sau depozitarea sigură a acestora în Tezaurul Serviciului Încasare;
 • Asigură integritatea genților cu valori încasate, pentru care poartă răspundere materiala deplina;
 • Asigură confidențialitatea informațiilor și a datelor referitoare despre numerarul primit/ predat și transportat;
 • Îmbunătățește continuu performanțele proceselor sale, inclusiv prioritatea acordată satisfacției necesităților și așteptărilor clienților și altor părți interesate, elaborează propuneri pentru optimizarea/ îmbunătățirea proceselor aferente prestării serviciilor de încasare.
 • Respectă strict prevederile legislației în vigoare și documentelor normative interne;
 • La indicația superiorului ierarhic va exercita alte sarcini ce țin de activitatea Băncii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare incomplete sau speciale;
 • Experiență de muncă în domeniu;
 • Cunoașterea limbilor: române, ruse;
 • Capacitatea de a analiza situații specifice;
 • Abilitate înaltă de verificare și control;
 • Capacitatea de a înțelege și aprecia riscurile operaționale;

 

Aplică

Specialist Decontări, Direcția Transferuri, Centrul de Procesare Servicii Clienți

Ce ai de făcut?

 • Executarea corectă a ordinelor de plată, din ordinul Băncii și/sau a clienților Băncii, a documentelor
 • electronice în monedă naţională şi valută străină în aplicaţiile informatice ale Băncii (B2ng, AFRB, etc.) și a ordinelor de incaso recepționate de la instituțiile abilitate;
 • Executarea corectă (verificarea, autorizarea şi creditarea finală a conturilor) a transferurilor în valută străină primite în favoarea Băncii şi a clienţilor băncii;
 • Conlucrarea cu subdiviziunile Băncii în chestiuni ce ţin de decontări în monedă naţională şi valută străină (erori de completare a documentelor primare, insuficienţă de fonduri, blocaj cont, etc.);
 • Evidenţa şi investigarea sumelor cu destinaţie neclarificată, modificări, anulări iniţiate de clienţii Băncii şi băncile corespondente.


Vom aprecia să ai:

 • Cunoaşterea standardelor SWIFT şi SAPI;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare (naţională şi internaţională) în materie de decontări fără numerar în monedă naţională și valută străină;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă, engleză;
 • Cunoştinţe informatice: MS Office;
 • Studii superioare economice, financiar-bancare;
 • Experienţă de muncă în sistemul bancar cel puţin 1 an, în domeniul decontărilor fără numerar în monedă naţională va fi un avantaj.Aplică

Supervizor Contabil, Direcția Transferuri, Centrul de Procesare Servicii Clienți

Ce ai de făcut?

 • Realizarea controlului zilnic al operațiunilor aferente decontărilor internaționale efectuate (conturile aferente decontărilor cu partenerii și prestatori de servicii) în baza registrelor contabile şi a rapoartelor de verificare, prin efectuarea următoarelor controale:
  - urmărirea în mod permanent a conturilor sintetice şi analitice pentru a identifica eventualele anomalii;
  - supravegherea soldurilor conturilor respective;
  - corectarea anomaliilor constatate;
 • Generarea rapoartelor de reconciliere a conturilor, de regularizare a conturilor și alte atribuţii prevăzute în DNI cu privire la supravegherea permanentă contabilă;
 • Asigurarea corespondenţei privind supravegherea permanentă a conturilor;
 • Evidența şi investigarea sumelor cu destinaţie neclarificată, modificări, anulări iniţiate de clienţii băncii şi băncile corespondente;
 • Perfectarea Raportului 1-BP privind operaţiunile internaţionale pentru BNM;
 • Asigurarea procesării decontărilor fără numerar în valută străină (ordine de plată emise/primite);
 • Gestionarea şi reconcilierea rulajelor prin conturile corespondente „NOSTRO” şi „LORO” în valută străină şi monedă națională;
 • Procesarea decontărilor cu partenerii prestatori de servicii non-clienţi ai Băncii, din afara Republicii (transferuri rapide).

  Vom aprecia să ai:

 • Cunoaşterea standardelor contabilităţii, SWIFT;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare (naţională şi internaţională) în materie de decontări fără numerar;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă, engleză; franceză – va fi un avantaj;
 • Cunoştinţe informatice: MS Office;
 • Studii superioare economice, financiar-bancare;
 • Experienţă de muncă în sistemul bancar cel puţin 2 ani, în domeniul decontărilor în valută străină va fi un avantaj.

  Aplică

   

Joburi Control

Șef Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Ce ai de făcut:

 • Analiza disfuncționalităților depistate în domeniul KYC,prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, embargouri și sancțiuni, identificarea riscurilor şi propunerea de măsuri preventive;
 • Sub supravegherea Șefului Departamentului Conformitate, AMLO al Băncii, coordonează activitatea de KYC, prevenire a spălării banilor şi finanţării terorismului, embargouri și sancțiuni, organizează funcționarea eficientă a Direcției;
 • Participă la proiectele Băncii și contribuie cu expertiza în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, embargouri și sancțiuni;
 • Implementează standardele OTP (transpunerea normativelor, rapoartelor) în domeniul preveniri şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului inclusiv privind aplicarea conceptului „Cunoaşteţi Clientul” şi normelor aplicate din perspectiva regimului de sancţiuni şi embargouri;
 • Elaborează documentele normative interne în domeniul KYC, prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului embargouri și sancțiuni;
 • Analizează operaţiunile suspecte identificate şi întocmeşte documentaţia necesară pentru fundamentarea deciziilor de raportare a tranzacţiilor suspecte, în calitate de MLRO;
 • Asigură filtrarea clienților cu listele internaționale de sancțiuni și PEP;
 • Sensibilizează staful operațional al Băncii prin aplicarea unui program de instruire anual corespunzător în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, regimului de sancțiuni;
 • Stabilește relații corespunzătoare cu celelalte servicii suport, oferă sprijin în rezolvarea problemelor aferente ariei lor de expertiză;
 • Organizarea raportării interne și externe (către OTP HQ) în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experiență de lucru în domeniul bancar, 3 ani, preferabil în domeniul controlului intern/riscului operaţional/prevenirii spălării banilor/legalitatăţii/auditului;
 • Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
 • Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
 • Capacitatea de a analiza situații specifice;
 • Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
 • Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
 • Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate;

 

Aplică

Manager, Secția Control KYC, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Ce ai de făcut:

 • Elaborarea și actualizarea metodologiei de control al conformității procesului de intrare în relație cu clienții Băncii, definit de prevederile legislației și documentelor normative interne relevante;
 • Elaborarea programului de control și a fișelor de lucru pe baza metodologiei definite;
 • Conducerea operativă și coordonarea controalelor;
 • Transmiterea propunerilor pe baza rapoartelor de control către Conducere;
 • Acordarea de asistență pentru elaborarea planurilor de acțiune și monitorizarea execuției planului de acțiuni;
 • Dezvoltarea și revizuirea continuă a procedurilor interne care sprijină fluxurile de lucru ale echipei;
 • Dezvoltarea și actualizarea programului de instruire pentru subdiviziunile Băncii implicate în procesul de inițiere și menținere a relației cu clienții, pentru a asigura responsabilizarea fiecărui angajat;
 • Raportarea trimestrială conducerii cu privire la tendințele și riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului descoperite în timpul controalelor efectuate și să facă recomandări pentru gestionarea acestora;
 • Îndeplinirea obligațiilor periodice și ad-hoc de raportare a datelor legate de unitate;
 • Efectuarea evaluării performanței angajaților desemnați;
 • Asigurarea dezvoltării profesionale a angajaților;
 • Aprobarea planului de formare și dezvoltare pentru angajații desemnați;
 • Participarea activa la recrutarea si selecția angajaților Secției;
 • Definirea sarcinilor, coordonarea și controlul angajaților alocați.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experiență de lucru în domeniul bancar;
 • Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
 • Cunoașterea și aplicarea MS Office,;
 • Gândire analitică;
 • Cunoștințe la nivel înalt asupra activității și procesului supus controlului.
 • Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
 • Capacitatea de a analiza situații specifice;
 • Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
 • Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
 • Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate;

 

Aplică

Ofițer, Secția Control KYC, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Ce ai de făcut:

 • Cooperarea la elaborarea și actualizarea metodologiei de control al conformității procesului de intrare în relație cu clienții Băncii, definit de prevederile legislației și documentelor normative interne relevante;
 • Înaintarea de propuneri pentru întocmirea programului de control și a fișelor de lucru pe baza metodologiei definite;
 • Efectuarea controalelor;
 • Întocmirea raportului de control și emiterea de recomandări;
 • Revizuirea planului de acțiune întocmit ca rezultat a controlului efectuat și monitorizarea implementării planului de acțiuni;
 • Contribuirea la dezvoltarea și menținerea continuă a procedurilor interne care susțin fluxurile de lucru ale echipei;
 • Desfășurarea sesiunilor de instruire pentru subdiviziunile Băncii implicate în procesul de inițiere și menținere a relației cu clienții, pentru a asigura responsabilizarea fiecărui angajat;
 • Îndeplinirea altor atribuții atribuite de manager.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experiență de lucru în domeniul bancar;
 • Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
 • Cunoașterea și aplicarea MS Office,;
 • Gândire analitică;
 • Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
 • Capacitatea de a analiza situații specifice;
 • Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
 • Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
 • Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate;
 • Integritate și fiabilitate
 • Autoperfecționare
 • Atitudine orientată spre rezultate
 • Precizie

 

Aplică

Ofițer AML, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Ce ai de făcut:

 • Participarea la elaborarea documentelor normative interne în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
 • Participarea în evaluarea riscurilor din domeniile prevenirii spălării banilor și sancțiuni internaționale, identificarea neajunsurilor în sistemul de control intern și înaintarea planurilor de acțiuni pentru remedierea acestora;
 • Analiza disfuncționalităților depistate în domeniile prevenirii spălării banilor/finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale, identificarea riscurilor și propunerea măsurilor de prevenire;
 • Participarea la formarea și sensibilizarea personalului implicat în domeniile prevenirii spălării banilor/finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
 • Examinarea tranzacțiilor din perspectiva respectării prevederilor legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. Raportarea tranzacțiilor/activităților suspecte;
 • Examinarea tranzacțiilor prin prisma respectării regimurilor de sancțiuni internaționale emise de autoritățile străine;
 • Efectuarea misiunilor de control privind realizarea standardelor în domeniile embargouri și sancțiuni, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului în subdiviziuni;
 • Perfectarea și transmiterea rapoartelor obligatorii către autorități.


Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experiență de lucru în domeniul bancar;
 • Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
 • Cunoașterea și aplicarea MS Office,;
 • Gândire analitică;
 • Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
 • Capacitatea de a analiza situații specifice;
 • Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
 • Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
 • Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate;

 

Aplică

Ofițer KYC, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Ce ai de făcut:

 • Participarea la elaborarea documentelor normative interne în domeniile cunoașterii clienților, Persoane Expuse Politic;
 • Analiza și validarea dosarelor Cunoaște-ți clientul, aferente intrării în relații și/sau revizuirii relațiilor conform prevederilor legale;
 • Asigurarea filtrării clienților în baza listelor de sancțiuni internaționale și PEP;
 • Participarea la formarea și sensibilizarea personalului implicat în domeniile KYC;
 • Efectuarea misiunilor de control privind realizarea standardelor în domeniul cunoașterii clienților.


Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experiență de lucru în domeniul bancar;
 • Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile cunoașterii clientului, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, Persoane Expuse Politic, Sancțiuni internaționale;
 • Cunoașterea și aplicarea MS Office;
 • Gândire analitică;
 • Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
 • Capacitatea de a analiza situații specifice;
 • Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile KYC, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
 • Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
 • Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate.

 

Aplică

Analist, Echipa de Aprobare a Creditelor, Departamentul Credit Risc Underwriting

Ce ai de făcut:

 • Analiza dosarelor de credit pentru persoane juridice Micro și persoane fizice în conformitate cu limitele de intervenție Risc și/sau au un grad de risc de credit ridicat, în vederea asigurării ca riscurile aferente tranzacțiilor sunt acceptabile și conforme cu politica de creditare a Băncii.
 • Oferirea asistenței în aprecierea riscurilor de contrapartidă comercială și persoane fizice și asigurarea validării finale a acestora, în funcție de limitele de competență.
 • Perfectarea opiniilor de risc pentru fiecare solicitare de credit, cu concluzii şi propuneri argumentate pentru diminuarea riscului în scopul emiterii unei decizii finale de autoritatea de credit competentă;
 • Asigurarea controlului respectării strategiei și politicilor de creditare ale Băncii.
 • Elaborarea rapoartelor interne și externe, inclusiv către Grupul OTP privind activitatea de creditare.
 • Participarea la elaborarea și avizarea modificărilor DNI și a procedurilor specifice activității de credit în general, în vederea asigurării unui cadru de administrare a riscului de credit cuprinzător și eficient.
 • Verificarea respectării normelor ce ţin de documentaţia prezentată şi principiile de prudenţă; verificarea și revizuirea periodică a limitelor de intervenție Risc și a altor reguli de avizare a dosarelor de credit.
 • Executarea controlului periodic al calităţii creditelor aprobate;
 • Promovarea culturii de risc prin formarea personalului implicat în activitatea de creditare.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experienţă de muncă în domeniu de creditare cel puţin 3 ani (preferabil sistemul bancar);
 • Gândire analitică;
 • Cunoaşterea tehnicilor de analiza economico-financiară pe baza documentelor contabile şi altor documente pentru companii de talie mici și medie, inclusiv pe baza tehnologiei Micro;
 • Cunoştinţe avansate de lucru în Microsoft Office, în special Excel şi PowerPoint;
 • Cunoaşterea limbii române, engleze, ruse.

 

Aplică

Auditor, Departamentul Audit

Ce ai de făcut:

 • Participă la misiunile de audit ale activităţilor organizaţionale şi funcţionale ale Băncii;
 • Evaluarea adecvării şi eficacităţii controlului intern în aceste activităţi;
 • Obţine, analizază şi evaluează informaţii pentru a expune concluzii informate şi obiective asupra eficienţei şi adecvării sistemului de control intern, eficacităţii performanţelor ale activităţilor verificate;
 • Raportarea observaţiilor şi propunerea recomandărilor pentru corecţia condiţiilor nesatisfăcătoare; îmbunătăţirea operaţiunilor şi reducerea cheltuielilor;
 • Efectuează controlul asupra îndeplinirii hotărîrilor luate şi a recomandărilor privind lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor, depistate in cadrul controalelor de audit extern şi intern, inclusiv controalele realizate de către BNM şi alte instituţii;
 • Participă la elaborarea programelor de control şi formarea dosarelor misiunilor de audit.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar/economic;
 • Cunoaşterea actelor normative, a regulamentelor, procedurilor şi instrucţiunilor emise de Banca Naţională a Moldovei si legilor ce ţin de activitatea instituţiilor financiare;
 • Cunoaşterea sistemelor de control intern în cadrul instituţiilor financiare;
 • Experienţă de muncă în sistemul bancar sau companii de consultanţă de cel puţin 1 an;
 • Experienţă în efectuarea auditului şi analizei financiare în cadul băncilor/şi sau instituţiilor financiare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Access);
 • Cunoaşterea obligatorie la nivel avansat a limbilor: română, rusă, engleză.

 

[button url='/send-cv' text='Aplică'

Joburi IT

Analist Producție Informatică - Suport, Secția Centrul de Exploatare, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Acordarea suportului funcțional și consultanței utilizatorilor SIB, linia 1 de suport TI, privind utilizarea funcționalului sistemului automatizat bancar (în continuare – ”SAB”) aflat în exploatare în regim de producție;
 • Acordarea consultaței și suportului tehnic pentru înregistrarea și procesarea solicitărilor de asistență și extragere date înaintate de către utilizatorii SIB, inclusiv cu excaladarea către și implicarea liniilor de suport TI superioare;
 • Acordarea suportului privind identificarea şi formalizarea cazurilor de erori sau incidente funcţionale al SAB;
 • Înregistrarea și remedierea anomaliilor și incidentelor raportate aferent funcționării SAB;
 • Acordarea suportului privind versiunile de livrare în teste şi producţie aferente mentenanţei evolutive şi corective SAB;
 • Monitorizarea asigurării unor termeni rezonabili de corecţie (prin dezvoltare, testare funcţională şi omologare bancară) a incidentelor funcţionale aferente SAB.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic sau în domeniul IT;
 • Experiența de activitate în sistemul financiar-bancar constituie un avantaj;
 • Cunoștințe medii/avansate ale limbii engleze;
 • Cunoștințe temeinice profil tehnic și în domeniu IT;
 • Gândire inovativă, capacitate de analiză şi sinteză, judecată rapidă;
 • Rezistenţă la sarcini repetitive şi situaţii de stres;
 • Flexibilitate şi autodezvoltare.

 

Aplică

Administrator de sistem, Secția Rețea și Echipamente, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Instalarea, administrarea și configurarea sistemelor bazate pe SO Linux cât și Windows;
 • Implementarea și gestionarea sistemelor de backup, monitorizarea performanței aplicației și a bazei de date;
 • Îmbunătățirea dezvoltării infrastructurii și mentenanța aplicațiilor din gestiunea Băncii;
 • Identificarea și rezolvarea problemelor (Troubleshooting) de infrastructură informațională a Băncii;
 • Automatizarea proceselor de administrare a sistemelor și platformelor din gestiunea Băncii;
 • Administrarea soluției integrate de virtualizare;
 • Instalarea, configurarea și mentenanța serverelor hardware și mașinilor virtuale din gestiunea Băncii;
 • Mentenanța și suportul altor sisteme informaționale a Băncii;
 • Implementare a platformelor în cadrul proiectelor noi, cât și acordare suportului după lansarea proiectului, ajustarea performanței și tranziția către operațiunile de asistență, acolo unde este cazul;
 • Asigură elaborarea și actualizarea documentației tehnice privind infrastructura IT a Băncii.

Vom aprecia să ai:

 • Experiență de muncă în domeniul Tehnologiilor Informaționale minim 3 ani;
 • Studii superioare în domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Cursuri finisate domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Certificate CCNA, LPIC, Microsoft Certification (ar fi un avantaj);
 • Cunoașterea sistemelor de operare (Oracle Linux si Windows OS);
 • Cunoașterea sistemelor de virtualizare (Vmware, Hyper-v);
 • Cunoștințe în administrarea serviciilor Apache Tomcat, Java Tomcat, MS Exchange, SharePoint, DHCP, DNS, AD, IIS, GPO si LDAP;
 • Cunoștințe de servere și tehnologii de stocare, medii NAS/SAN, matrice de discuri (disk arrays), sisteme de backup;
 • Cunoașterea instrumentelor din linia de comandă și a scripturilor Powershell, Shell, Bash;
 • Cunoștințe de depanarea a incidentelor de infrastructura IT (Pachet Capture);
 • Cunoașterea sistemelor de baze de date, cum ar fi MySQL, PostgreSql si Oracle DB (ar fi un avantaj);
 • Experiență practică cu una dintre platformele de cloud public: AWS, Azure, GCP (ar fi un avantaj);
 • Cunoașterea limbii române și engleze.

 

Aplică