Picture

Programul Guvernamental 373 Investește în viitorul afacerii tale

7% dobândă fixă la credite în lei

Contribuție proprie:

minim 10% din valoarea investiției

Rata fixă a dobânzii:

7% în lei

Perioada de finanțare:

până la 7 ani

Despre program

La OTP Bank credem în oameni și în afaceri de succes. Anume din acest motiv îți oferim dobânzi avantajoase la credite investiționale, acum și în cadrul Programul Guvernamental pentru susținerea antreprenorilor - ”373”.

Programul Guvernamental ”373”
a fost implementat prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și are drept scop asigurarea accesului la finanțare al Întreprinderilor Mici și Mijlocii (cu cifra de afaceri de până la 100 mln. lei.), pentru proiecte investiționale, prin compensarea parțială a ratei dobânzii la creditele investiționale eligibile.

Condițiile și avantajele Programului:

- Suma: până la 15 mln. de lei; 
- Termen: până la 7 ani;
- Contribuție proprie: minim 10% din valoarea proiectului investițional, fără TVA.
- Perioada de grație maximă conform condițiilor programului: 3 ani

Comisioane preferențiale:

- Comision de acordare: 0.5% din suma creditului
- Comision de rambursarea anticipată: 0%
- Comision de administrare: 0%

Alte avantaje:

- Transparență și profesionalism
- Siguranța și expertiza unui grup financiar internațional

Domenii de activitate eligibile

- Agricultură, silvicultură și pescuit
- Industrie prelucrătoare
- Producție și furnizarea energiei electrice şi termice, gaze, apă caldă şi aer condiționat
- Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare
- Transport și depozitare
- Activități de cazare și alimentație publică
- Informații și comunicații
- Activități profesionale, științifice și tehnice
- Artă, activități de recreere și de agrement
- Învățământ
- Sănătate și asistență socială

Scopuri eligibile pentru finanțare

- Procurarea de echipamente și utilaje, inclusiv servicii și cheltuieli de instalare, calibrare, punere în funcțiune, logistice și certificare a echipamentelor, precum și procurarea sau construcția spațiilor pentru activități aferente activității de bază.
- Refinanțarea creditelor investiționale acordate și introduse anterior de către altă bancă în cadrul Programului, cu condiția că la data semnării contractului de credit privind refinanțarea sunt respectate toate criteriile de eligibilitate stabilite de Program.

Documente necesare

- Actele de identitate al administratorului și fondatorilor/beneficiarilor efectivi (cu exceptia clienților OTP Bank)
- Documentele juridice ale întreprinderii (cu exceptia clientilor OTP Bank)
- Declarația pe propria răspundere conform Anexei nr.6 la Program
- Declarația privind valoarea ajutorului de minimis primit, conform Anexei nr.7 la Program
- Plan de afaceri și/sau proiecții financiare care să demonstreze fezabilitatea și impactul potențial al proiectului investițional
- Alte acte, care ar putea fi solicitate de către Bancă.

Cum poți aplica pentru credit?

  1. Vino în orice sucursală sau contactează Call Center și solicită o programare cu un consilier, sau
  2. Expediază-ne un email cu datele tale de contact și vei fi apelat de către un consilier OTP Bank.