Picture

Garanția bancară

Garantarea îndeplinirii obligațiilor

față de parteneri

Condiții mai avantajoase

de plată

Facilitarea relațiilor comerciale

locale și internaționale

Garanția bancară este angajamentul irevocabil al băncii de a plăti Beneficiarului, la prima cerere, suma indicată în garanție, în cazul neîndeplinirii obligațiilor comerciale de către Ordonator.

În calitate de bancă-garant, OTP Bank este partenerul de încredere ce garantează buna derulare a unui contract comercial.

Fie că ești beneficiarul sau ordonatorul unei garanții bancare, poți beneficia de consultație specializată și profesionistă.

Tipurile Garanțiilor Bancare

De bună plată

Este emisă la cererea cumpărătorului, aceasta asigură vânzătorului plata livrărilor de mărfuri sau prestărilor de servicii

De bună execuție a contractului

Acordată la cererea vânzătorului/prestatorului, asigură cumpărătorului/Beneficiarului o bună execuție a contractului comercial

De returnare a avansului

Se emite la cererea vânzătorului și asigură rambursarea avansului în cazul în care vânzătorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale

De restituire a creditului

Utilizată în scopul asigurării creditului pe care îl acordă banca terță (beneficiarul garanției) în favoarea unor persoane fizice și juridice.

De plată a taxelor vamale
De participare la licitație

Un instrument de plată care te protejează împotriva riscurilor posibile din comerțul internațional. De asemenea, combină avantajele unei scrisori de garanție bancară și ale unei acreditiv.

Cum funcționează?

Dacă derulați frecvent operațiuni de import cu plată în avans de la același furnizor, negociați plata la termen și propuneți o garanție de bună plată. Dacă aveți o tranzacție de export către un partener care nu acceptă să transfere avansul necesar pentru producere, puteți utiliza o garanție de returnare a avansului.

Fie că ești beneficiarul sau ordonatorul unei garanții bancare, poți beneficia de consultație specializată și profesionistă.

Informații utile, regulamente, costuri

 

În cazul clienților care au deja un contract de credit semnat pentru Garanții Bancare asigurate cu credit sau acoperite 100% cu mijloace bănești, în cadrul Condițiilor Generale aferente emiterii Garanțiilor Bancare și Acreditivelor.