Picture

Factoring de export

Acces imediat la lichidități

și flexibilitate în utilizare

Fără garanții reale

și simplitate în utilizare

Fidelizarea partenerilor

prin acordarea unor termene de plata mai mari

Factoring de Export este un produs inovativ și avantajos, ce asigură finanțarea creanțelor generate din operațiunile de export cu plata la termen. Cu alte cuvinte, OTP Bank, în parteneriat cu un Factor de Import din țara Importatorului, cumpără facturile, urmărește încasarea acestora la scadență și acoperă riscul de neplată, iar Dumneavoastră transformați astfel creanțele proprii în capital de lucru activ.

Pentru mai multă informație, contactați-ne pe email la factoring@otpbank.md sau apelați-ne la +373 0 22 812 400 | +373 0 22 812 965.

De ce să alegeți factoring de export?

- Beneficiați de acces imediat la lichidități de până la 90% din suma facturii, fără a bloca garanții reale
- Aveți flexibilitate în utilizarea fondurilor, fără justificare
- Eliminați riscurile de neîncasare a creanțelor
- Puteți fideliza partenerii oferindu-le termene de plată mai mari
- Puteți îmbunătăți indicatorii financiari: finanțarea prin factoring de export fără regres, nu sporește gradul de îndatorare al companiei
- Beneficiați de expertiza unui Grup Internațional și a unui personal dedicat cu experiență în domeniu
- Beneficiați de siguranță deplină în derularea operațiunilor.

Care sunt condițiile?

- Relația comercială trebuie să se deruleze pe baza unui contract comercial cu plată la termen
- Termenele de plată agreate nu trebuie să depășească 180 zile
- Contractul comercial nu trebuie să interzică cesiunea creanțelor
- Nu trebuie să existe legături de afiliere, relații duale și plăți condiționate.

Care sunt costurile?

Costul este influențat de numărul de facturi, calitatea debitorilor propuși, cifra de afaceri ce urmează a se derula prin factoring și nu în ultimul rând, costul perceput de Factorul de Import.

Cum funcționează?

Factoring de Export este condiționat de aprobarea unei limite pe Importator de către un Factor de Import din țara acestuia.