OTP Bank Moldova anunță rezultatele financiare pentru primele trei trimestre ale anului 2023

OTP Bank Moldova anunță rezultatele financiare pentru primele trei trimestre ale anului 2023

 

- Profitul operațional a atins valoarea de 566 milioane MDL, marcând o creștere cu 3% comparativ cu aceeași perioadă din 2022.
- Veniturile nete din dobânzi au însumat 663 milioane MDL, în creștere cu 2%.
- Depozitele au crescut cu 11% față de finele anului 2022, ca urmare a unei creșteri de 11% a depozitelor persoanelor fizice și 10% a depozitelor persoanelor juridice.

OTP Bank Moldova a înregistrat un profit net de 622 milioane MDL în primele trei trimestre ale anului 2023, susținut de o majorare a profitului operațional și costuri de risc de credit pozitive.  Acesta a consemnat o sporire cu 166% față de aceeași perioadă a anului 2022, ceea ce reprezintă 76% din creșterea profitului întregului sistem bancar.

„În cadrul OTP Bank abordăm toate activitățile prin prisma sustenabilității: gândim strategic pentru a obține rezultate durabile pentru clienții noștri și pentru a avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice în țară.  Considerând contextul economic dificil din ultimii ani, atât local cât și regional și beneficiind de expertiza Grupului OTP, am venit cu o abordare prudentă care ne-a condus  la un raport optim dintre investiții și provizioane. Aceste rezerve, redirecționate în produse bancare inovative, ne-au permis să oferim clienților siguranța unei creșteri continue. În prezent, deși situația pe piață continuă să prezinte un risc ridicat, datorită profitului obținut putem investi în dezvoltarea produselor, soluțiilor sigure și accesibile pentru clienți.”  a declarat  Bogdan Spuză, Președinte al Comitetului Executiv – CEO, OTP Bank

Profitul operațional înregistrat în primele nouă luni ale anului 2023 a fost de 566 milioane MDL, în creștere cu 3% față de același interval al anului trecut, în timp ce venitul net din dobânzi a crescut cu 2% față de anul trecut, consemnând două perioade consecutive cu marje înalte. Cheltuielile operaționale au crescut cu 6%, cu o rată de creștere mai mică decât rata inflației datorită avansului moderat al cheltuielilor cu personalul de 11%, în timp ce alte cheltuieli administrative au scăzut cu 6%.

„Gestionare eficientă a activelor financiare, împreună cu optimizarea cheltuielilor neaferente dobânzilor au contribuit la consolidarea profitabilității și stabilității OTP Bank. Totodată încrederea clienților și abordarea multidimensională a necesităților de finanțare a dus la consolidarea și dezvoltarea spectrului de servicii oferite, cu asigurarea unor precondiții de dezvoltare durabilă. Vom continua implementarea acțiunilor strategice orientate spre digitalizare și diversificare a serviciilor oferite clienților, inclusiv prin suportul și expertiza OTP Group.” a menționat Ion Veveriță, Vicepreședinte al Comitetului Executiv, Director Financiar OTP Bank

În primele nouă luni, costul total al riscului s-a îmbunătățit semnificativ, având în vedere eliberarea de provizioane pentru deprecierea creditelor, ca urmare a revizuirii în sens pozitiv a așteptărilor macroeconomice. 

Rata creditelor neperformante conform criteriilor prudențiale a crescut cu 53 puncte de bază în primele 9 luni a anului, determinată de politicile stricte de risc, poziționându-se sub media pe sistem de 6,7%.

Volumul depozitelor a crescut cu 11% comparativ cu finele anului 2022, după o creștere cu 11% a depozitelor pe segmentul persoane fizice și 10% a depozitelor persoanelor juridice. Comparând primele nouă luni ale anului 2023 cu același interval al anului trecut, depozitele au crescut cu 11%, determinate de un avans de 19% pe segmentul persoane fizice și 4% pe segmentul persoane juridice. Raportul  credite brut/depozite a scăzut la 48% (-18 pp).

În conformitate cu standardele locale de raportare, activele băncii au atins nivelul de 20 miliarde MDL, în creștere cu 8% față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului 2022.

Rata de adecvare a capitalului băncii a atins nivelul de 27,98% (+207 puncte de bază comparativ cu sfârșitul anului 2022),  determinată de diminuarea volumului de active ponderate la risc.

În nouă luni ale acestui an, OTP Group a înregistrat un profit consolidat ajustat de 779 miliarde HUF (  2 miliarde EUR) în timp ce profitul consolidat a fost de 858 miliarde HUF ( 2,2 miliarde EUR).

Subsidiarele care au contribuit cel mai mult la acest volum sunt OTP Core din Ungaria (216 miliarde HUF/ 565 milioane EUR), DSK Bank din Bulgaria (151 miliarde HUF/ 396 milioane EUR), Slovenia (88 miliarde HUF/ 232 milioane EUR), Rusia (73 miliarde HUF / 190 milioane EUR), Ucraina (52 miliarde HUF/ 137 milioane EUR), Croația (45 miliarde HUF/ 119 milioane EUR), Serbia (50 miliarde HUF/ 132 milioane EUR), Muntenegru (17 miliarde HUF/ 45 milioane EUR), Albania (11 miliarde HUF/ 28 milioane RON) și subsidiara din Moldova (12 miliarde HUF/ 31 milioane EUR).

Despre OTP Bank

OTP Bank Moldova, subsidiară a OTP Group din anul 2019, este un furnizor integrat și universal de servicii financiare. Cu o abordare definită prin responsabilitate, angajament și profesionalism, OTP Bank înțelege nevoile clienților și contextul actual al pieței, și este un partener financiar de încredere în furnizarea de servicii financiare. OTP Bank se situează pe poziția a treia, după active, în clasamentul instituțiilor bancare din Moldova, potrivit datelor BNM.

OTP Group 
este unul dintre grupurile bancare cu cea mai rapidă creștere și unul dintre liderii din regiunea Europei Centrale și de Est, cu un indicator de profitabilitate remarcabil și o poziție stabilă de capital și lichiditate. Cu peste 41.000 de angajați în prezent, în 12 țări din regiunea ECE și Asia Centrală, Grupul oferă servicii financiare universale pentru peste 17,5 milioane de clienți. Fiind cel mai activ integrator din sectorul bancar din regiunea Europei Centrale și de Est, Grupul a achiziționat și integrat cu succes 23 de bănci de la începutul anilor 2000 și până în prezent. Banca este lider de piață în Ungaria, Bulgaria, Serbia, Muntenegru și Slovenia. OTP Group are sediul central în Ungaria și are o structură de acționariat diversificată și transparentă. Grupul bancar este listat la Bursa de Valori din Budapesta din anul 1995.

Distribuie pe Facebook